Nejbližší vernisáž

30 05 — 21 07

Perplex

/ Jiří Suchánek
11 07 — 11 08

Situace, které se staly jakoby včera

/ Lenka L. Lukačovičová
GM
11 07 — 11 08

my brain, my battlefield

/ Dana Bartoníčková