Deníky (camera obscura)

GK 14 08 — 02 10 2008

Výstava slovenské studentky Akademie výtvarných umění ve Vídni Dariny Kmeťové je výběrem z rozsáhlého fotografického cyklu Deníky. Autoportréty a záznamy dokumentující autorčin osobní život i cestování po Číně, Jemenu a Francie jsou vytvořeny prostřednictvím camery obscury. „Nedokonalostí“ záznamu v nich dochází k deformování perspektivy, rozostřené dvojité expozici a barevným posunům.  Deformovaný otisk reality má znepokojující dimenzi nerozpoznatelnosti, která autorce slouží k vyjádření subjektivity a intimity. Evokuje letmá vizuální zastavení uložená „kdesi“ v naší paměti, připomíná její fragmentárnost a nelineárnost. Funkci deníkového záznamu pak zprostředkovávají věcné názvy (kontrastující poetice abstraktních výjevů)  typu “Doma“, „Loď“, apod.

Darina Kmeťová využití camery obscury komentuje: „Nepotřebuji pro zobrazení běžných scén přesné, realistické zobrazení. Částečně deformovaná perpektiva i rozostřená dvojitá i trojitá expozice, posunutí barevnosti osvětlených ploch, posiluje atmosféru intimity a hloubku prostoru.“

S technologií camery obscury se Darina Kmeťová prvně blíže seznámila v roce 2003 při setkání s německým fotografem  Siegfriedem Mecklem, který s tímto principem dlouhodobě pracuje.  Další prohloubení jejího zájmu iniciovalo setkání s finským fotografem a pedagogem Kari Holopainenem, který je specialistou na polymerový tisk. Autorka se systematicky zajímá o tiskařské techniky, zvl. polymerovou a heliogravurovou, které jsou spojené s fotografickým médiem. Také proto je autorce camera obscura blízká a vnímá ji jako samostatné fotografické médium.

Darina Kmeťová fotografuje už druhým vlastnoručně vyrobeným přístrojem camery obcury z papíru, který si sestavila na základě návodů z technické literatura i recenzí.

Marika Kupková

Foto: archiv autorky