Mezi černou a bílou

GK 09 10 — 20 11 2008

Jiří Jun přestavuje solitérní zjev, který se k čisté kresbě dostával postupně. Působil jako autor poetického kresleného humoru, grafický designér, resp. v dobovém slovníku propagační grafik, prošel údobím surrealistických kolážových kreseb. Zmíněné polohy  nahradilo trvalé soustředění na abstraktní kresbu meditativní povahy. Výrazovým prostředkům Jiřího Juna dominuje technika perokresby a kresba tuší, kdy se velmi pracným, nebo spíše meditativním postupem prokresluje k vyjevování světla, které je ústředním tématem jeho prací. Ostatně procesuálnost a meditativnost technika perokresby často podmiňuje.

Světlo-stínové geometrické kompozice obvykle představují lidské situace, kdy dochází k nějaké proměně – Dlouho očekávané setkání, Impulz, Zpochybnění jistot. Autor programově rezignuje na módním programové tendence v umění, sleduje klasicky chápanou estetickou funkci díla.  Na středoevropském bienále kresby v Plzni jsou jeho meditativně laděné práce pravidelně oceňovány.

Marika Kupková