Věci

GK 08 07 — 08 09 2010 ,

Svatopluk Otisk je umělcem, který se (záměrně) neúčastní současného výstavního provozu. Jeho kresby a příležitostné drobné plastiky byly dosud veřejnosti představovány jen velmi sporadicky. Právě kresba se pro něj stala dostupným, přirozeným, a také bytostným způsobem projevu. Autor zpracovává relativně obyčejné, všední motivy (pavučina, kmen stromu, svorník), které charakterizuje lyrizující, ale neokázalé pojetí.  Otiskovy kresby na výstavě doplňují instalace Petra Veselého, které jsou v jistém smyslu jejich remediací. Vzniká trochu paradoxní výměna pozic, kdy skutečné předměty „ilustrují“ kresebné výjevy.

Záměrem společné prezentace je představit tvorbu dvou autorů, jejichž pozice v rámci profesionálního výtvarného provozu jsou rozdílné, avšak jejichž práce má srovnatelná východiska i stylové postupy. Výstava tak nepřímo relativizuje postavení umělce v institucionálním rámci.

Petr Veselý je současně kurátorem výstavy. Jeho rozhodnutí realizovat výstavu Svatopluka Otiska včetně katalogu iniciovaly vzájemné osobní vazby – Svatopluk Otisk a Petr Veselý jsou spolužáci ze střední školy. Původní záměr uspořádat pouze monografickou výstavu Svatopluka Otiska, byl následně na podnět kurátorů BKC rozšířen na jejich společnou. Zjevně je ale těžištěm výstavy Otiskova tvorba. Petr Veselý zde představuje spíše jakéhosi komentátora, který citlivě doplňuje a rozvíjí Otiskovy práce.

Charakteristickým může být slovo „vnímavost“,  Otiskova vnímavost vůči poetice věcí i vnímavost Petra Veselého vůči Otiskově práci.

Marika Kupková

Foto: misad@volny.cz