Úplně sám

GK 20 04 — 01 06 2011

Petr Cabalka (absolvent malířského ateliéru FaVU VUT z roku 2009) působí společně s Filipem Neradem a Janem Šrámkem v kolektivu Anymade, který propojuje umělecké, kurátorské a designérské aktivity. Titul výstavy – Úplně sám – parafrázuje událost autorovy první samostatné výstavy a současně i introspektivní charakter jeho tvorby. Ve srovnání s malbami, které byly v rámci Galerií BKC prezentovány například na výstavě Re-romantic v roce 2009, se autor současnými pracemi (všechna vystavená díla jsou z roku 2011) posouvá do výrazově soustředěnější a stylově lapidárnější formy. Omezuje se na černobílou barevnost a precizní až meditativní kresbu.

Cabalkovo pojetí je postmoderně eklektické: kombinuje popkulturní motivy s odkazy k umělecké klasice.  Autor používá poměrně ustálený rejstřík žánrových a stylových citací a parafrází komiksu, trashové estetiky, klasického zátiší a portrétu. Proměnlivé sestavy opakujících se motivů kreseb vytváří jakési surreálné stavby pojednané v záměrně deformované prostorové perspektivě. Jejich „architektura“ je současně příběhem – náhledem do osobního deníku, který opakovaně převypráví stejné vjemy a pocity, často v ironické zkratce a nadsázce. Preparovaná introspekce v obrazech „logicky“ vylučuje rozpracovávání dalších obrazových plánů a pozadí. O architektonickém přístupu, byť v odlišných relacích, můžeme uvažovat také v rovině výstavní instalace jeho prací, která radikálně využívá stavební dispozice klenby galerie.

Marika Kupková

Foto: misad@volny.cz