Mladý umělec

GM 15 06 — 21 07 2011

Ocitnuvše se v pomyslném středu projektu Galerie mládí, je výstava Mladý umělec okamžikem, kdy se ke slovu dostávají mladí i starší umělci, aby se vyjádřili k rysům mladé generace, jež považují za dříve nevídané a odlišné, nebo pro změnu neměnné a příznačné. Jak se samy vidí osobnosti vyrůstající na uměleckých školách? Jak naopak přístup mladé generace vidí umělci, jimž věk dovoluje zaujmout vůči mládí velký odstup? A jak mladé vnímají pedagogové z uměleckých škol, kteří jsou jejich mezigeneračními prostředníky (už jen vlastní osobou) a sami zůstávají rozkročeni mezi zralostí a růstem?

Jiří Ptáček

Foto: misad@volny.cz