Drawing as Thinking 2

GDP 14 07 — 24 08 2011

„Kreslení jako myšlení“ je lapidárním pojmenováním výstavy sedmi slovenských
umělců, kteří se realizují v oboru malby, videa a fotografie. Ačkoli jejich kresby vznikaly paralelně vedle jejich „hlavní orientace”, nejedná se o méněcennou jako spíš o neoficiální linii jejich umělecké činnosti.  Přístupy ke kresbě zahrnují intimní záznamy (Laurinen, Mikyšková), spontánní poznámky a náčrtky (Bartošová), precizní kopírované kresby (Gáberová), kresebné instalace (Mrvová, Czinege) nebo technologický experiment kresby montážní pěnou (Sedlačík). Spojujícím motivem všech autorů je přístup ke kresbě jako k otevřenému médiu, které účinkuje jako spontánní záznam, ale i ideální formu pro vrstvení významů.

kurátorka Juliana Mrvová

Foto: misad@volny.cz