Barvy léta

GK 14 12 — 18 01 2012

Navzdory nedávnému ukončení studia v ateliéru Intermédia na FaVU VUT v Brně je umělecká činnosti Aloise Stratila (1980) nebývale stylově vyrovnaná a tematicky soustředěná. Pro Stratilovy kresby je typické introvertně umanuté opakování a variování určitého motivu, až se nabízí úvaha, kam lze z této monotématičnosti vykročit. I když druhým dechem dodávám, že každé z pojednání jeho rozsáhlých cyklů nese specifickou emoci, kterou lze přirovnat třeba k odlišným významům jednoho slova dle kontextů nebo intonací. Výstava Barvy léta každopádně polemizuje tematickou vyhraněnost Stratilových kreseb a představuje poměrně rozmanitou kolekci jeho současných prací dokladující autorovo odhodlání propátrávat možnosti média kresby i  sdělení.  Vedle Stratilova kruciálního tématu – penisu – zahrnuje ve volném vrstvení také „geometrizující“ abstrakci, ornament, obrazy zvířat, fragmenty staveb. Někdejší kreslířskou „lakoničnost“ nebo spíš střídmost v pojednání formátu (odkazuji ke Stratilově diplomové práci z let 2005-2006) střídá sytá kresba rozprostraňující se ve veškerém prostoru, který dovoluje formát papíru. Obrazový plán je bohatší a často významově / obsahově nejednoznačnější. Lehce provokativní a sebeironický narcismus je tak rozšířený o otevřenou nostalgii a smutek i o meditativní soustředěnost k samotnému procesu kresby. Vzniká tak nejednoznačné lavírování mezi ironií a upřímností obsahů, osobitým estetickým pojetím a postmoderním eklekticismem.

Výstava obsahuje dva dlouhodobé kresebné cykly s názvem Rozbřesk léta a Ptáček v trní.

Marika Kupková

Foto: www.fotomisad.cz