Dva případy

GM 14 12 — 18 01 2012

Posledním autorem vyzvaným k účasti na ročním programu Galerie mládí se stala pražská umělkyně Eva Koťátková (1982). Její nový projekt konfrontuje dva mimořádné lidské osudy: osud chlapce vyrůstajícího mimo lidskou civilizaci a starého muže, který se ztratil v lese a přizpůsobil jeho podmínkám. Oba historicky doložené případy spojuje prostředí lesa, jež v urbanizované části světa symbolizuje místo mimo lidské společenství a kde člověk rozvíjí odlišné části své osobnosti. Eva Koťátková se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá formováním lidské osobnosti výchovou a vnějším prostředím. Ve Dvou případech sleduje toto téma v jeho krajnosti: jednomu z hrdinů se dostalo „vlčí výchovy“, druhému se osvojené návyky vytratily z paměti. Jak jsme ale u Koťátkové zvyklí, oba příběhy jsou pro ni výzvou k volné, asociativní interpretaci.

Foto: info@fotomisad.cz