DOMÁCÍ SLOVNÍK

publikace 19 07 —

Slovník Markéty Magidové obsahuje lexikum charakteristické pro jednu konkrétní domácnost. Kritérium autorčina výběru výrazů z rodinného žargonu je určováno hlediskem typičnosti. Klasické slovníkové metodě neodpovídá ani fakt, že vysvětlení jednotlivých pojmů provádí sami jejich uživatelé. Do způsobu jejich vysvětlování autorka nezasahovala a transkripce záměrně nebyla redakčně upravována. Všechny „domácí“ výrazy jsou zde zaznamenány v té písemné podobě, která je v dané rodině ustálená.

Autorka grafického řešení: Markéta Magidová

Vydalo Nakladatelství PositiF s podporou Galerií TIC

Cena: 40,- Kč

Objednávky adresujte kupkova@ticbrno.cz; dodání proběhne dobírkou.

Foto: info@fotomisad.cz