No Comment? Vol. 2

GDP 09 10 — 20 11 2013

Výstava se soustřeďuje na tzv. krátký estetický moment, ve kterém divák splyne s dílem a ztrácí své normální já. Bernard Berenson o něm mluví jako o mihotavém okamžiku, tak krátkém až se zdá být bez času. Odlišné typy diváků (věk, pohlaví, sociální skupina) se přirozeně konfrontují se situací v galerii a komentují vybraná díla (videa, objety, akce). Diváci se můžou stát hlavními aktéry a spolutvůrci díla prostřednictvím vnímaní, následných interpretací či komentářů vepsaných do speciálních galerijních knih. Samotné díla nabývají v instalačním kontextu a navozené situaci zcela nové významové rozměry, vedou kromě monologů i vzájemné  dialogy. Výběr autorů a děl je důkazem, že umělec diváka potřebuje nejen jako pasivního příjemce ale i aktivního činitele. Vystavující: Peter Baréneyi, Cyril Blažo, Lucia Horňáková Černayová, Eja Devečková, Eva Drozdíková, Guma Guar, Zuzana Janečková, Krištof Kintera, Tomáš Klima, Petr Krátký, Henrik Martin, Erik Mátrai, Marianna Mlynárčiková, Mr. BRA, Lucie Nechybová, Veronika Přikrylová, Tereza Ruller, Nóra Ružičková, Jano Šebík, Maja Štefančíková, Martin Zet.

kurátorky: Zuzana Janečková, Maja Štefančíková

Foto: info@fotomisad.cz