Anketa

publikace 18 01 —

Katalog Anketa je publikačním završením výstavního a doprovodného programu Galerií TIC za rok 2014. Tvoří jej dva obsahové celky: první zprostředkovává výstavní projekty kurátorů a umělců, které se uskutečnily v rámci tematicky koncipovaných výstav v prostoru Galerie u Dobrého pastýře; druhý přináší obecnější reflexi o sociálním postavení současných výtvarných umělců. První z celků tvoří texty kurátorek Zuzany Janečkové a Kláry Stolkové a sociologa Filipa Lachmann, které jsou soustředěné na vybrané sociokulturní tendence současného umění. Druhou ze zmíněných rovin tvoří pramenný výzkum realizovaný formou anketního dotazování osmnácti umělců, který je dále zpracován v sociologické úvaze Blahoslava Rozbořila, komentáři Jany Písaříkové a Mariky Kupkové. Dvacet anketní otázek vypracovaných Blahoslavem Rozbořilem sleduje existenční a společenské okolnosti současné umělecké praxe k Čechách. Odpovědi umělců vypovídají o postavení umělecké činnosti vůči mimouměleckým (výdělečným) aktivitám, o sociálním postavení umělce včetně aktivismu a spolkové činnosti; vnímaní „jedinečného“ či potlačeného autorství;reflexi významu a společenské hodnoty vlastní umělecké práce.

 

Editorky katalogu: Zuzana Janečková, Marika Kupková
Autoři: Zuzana Janečková, Marika Kupková, Filip Lachmann, Jana Písaříková, Blahoslav Rozbořil, Klára Stolková (Peloušková)

Grafické řešení: dip.gd

Titulní fotografie,  fotografie dělící: Vendula Knopová 

Fotografie a scany: Michaela Dvořáková,  repro – archiv autorů

Vydalo: TICmB, p. o. 2014

Cena: 120,- Kč

Objednávky adresujte kupkova@ticbrno.cz; dodání proběhne dobírkou.

Foto: knopova.v@gmail.com