Za hranicí Farmakonu

GDPGKkonText 26 10 — 26 11 2016 , , , , , ,

Moderní disciplína urbanismu vychází už historicky z předpokladu, že město je „nemocné“. Od chvíle, kdy Ildefonso Cerdà vydal svůj spis Teoría General de la Urbanización, si oblékl architekt/urbanista bílý plášť a jeho úkolem je stanovit diagnózu a aplikovat léčbu. Pět projektů se věnuje místům ve městě Brně, které jsou někdy označovány za „nefunkční oblasti“, nebo jako „městské pouště“. Otázkou je: Nefunkční z jakého pohledu? Lze najít pro tyto místa nový jazyk mimo kategorie zdraví a nemoci? Lze o nich přemýšlet za hranicemi Farmakonu? Projekty vznikly na Fakultě architektury VUT v Brně a ateliéru Jana Kristka a Jaroslava Sedláka.

Kurátoři: Rostislav Koryčánek a Jan Kristek

Autoři: Tereza Buryová, Matej Halinár, David Helešic, Karolína Melichárková, Ondřej Puček, Alexandra Sýkorová, Kristýna Trojanová

Foto: www.fotomisad.cz

Výstava vznikla ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně.

Projekt se realizuje nejen v Galerie U Dobrého pastýře ale i v prostoru konText.