Existuje jenom přítomnost

GK 18 09 — 19 10 2019

Existuje jenom přítomnost

Z cyklu SPIRÁL volume 3

Ve třetím připravovaném diptychu pro galerii konText vychází Richard Loskot opět z prostorových specifik točitého schodiště a z metaforického potenciálu šroubovice nebo spirály, kterou tvar schodů kopíruje. Leitmotivem se tentokrát stává poschodí – místo, které je téměř v každé budově něčím stejné, ale přece svým obsahem vždy jiné. Jistě každý zná jízdu páternosterem, kdy míjí patra a často se v nich orientuje jen podle číselného označení. Právě repetitivnost prostor jednotlivých pater galerie se pro Richarda Loskota stává momentem, na kterém buduje instalaci s názvem Existuje jenom přítomnost. Fyzický přesun schodištěm z jednoho patra výš (nebo níž) v ní sehrává roli cyklu, ve kterém se nekonečně opakují (a mění) jednotlivá dějství. S přetrvávajícím odkazem na Hegelovu spirálu autor instaluje na chodbu schodiště dvě velké obrazovky a kamery a pomocí časového posunu spolu s obrazovou manipulací vytváří dojem „nesamozřejmých“ zrcadel. Tím se symbolicky navrací do výchozího bodu totální reflexe, kterou pomocí série navazujících zrcadel vytvořil pro svou první intervenci.