Downs and Ups

konText 11 12 — 05 02 2020

10-12-2019 — 05-02-2020  

V roce 2019 proběhlo v Galerii Kontext díky padesáti schodů několik tisíc výstupů a vzestupů, díky Richardu Loskotovi vzniklo na schodišti také sedm spirál. Autor podrobil prostor Galerie Kontext celoročnímu výzkumu, který vyvrcholil posledním diptychem Ups and Downs / Downs and Ups. Ústředním motivem série intervencí pod názvem Z cyklu spirál se stal již výše naznačený architektonickým prvek schodiště, který prostorem provádí a zároveň jej zásadním způsobem i definuje. Poskytuje různé sociální střety a interakce, je dramatické, fyzicky náročné, otevřené i uzavřené zároveň.  Na závěr roku celý cyklus končí příznačně komentářem k motivu pohybu slunce. “Osmnáct metrů dlouhá grafika přes tři patra se pomalu pohybuje principem páternosteru. Vytváří čtyři obrazy – okna na tentýž výjev, který je v jednom okamžiku v každém z nich v jiné fázi. Slunce má na obloze půl úhlového stupně. Pomalu se pohybuje a tvoří ten nejvýraznější rytmus našeho prostředí.”