Klan dvou koní

AktualityGalerie 02 02 — 02 03 2021

2. 2. 2021, 16. 2. 2021, 2. 3. 2021

V dějinách moderního výtvarného umění se opakují okamžiky, kdy umění opouští galerii. Až dosud byla hlavní motivací potřeba umělecké scény vzepřít se mocenským či prostorovým omezením výstavních institucí. Zažívat tvůrčí svobodu i konfrontaci se širším okruhem diváků. Korona krize se stala nečekaným podnětem znovunastartování pohybu směrem blíž veřejnosti. Dalo by se očekávat, že jej bude sdílet plno umělců, umělkyň a galerií, ale v době nadvlády online platforem, kam se přesunula velká část kulturních programů, zůstává tento offline přesun výjimečný. To ale neznamená, že není potřebný. Právě naopak. I proto se kurátorky Galerie TIC rozhodly nechat umění prostoupit skrze zeď a z interiéru galerie jej přenést i na vnější fasádu budovy. V průběhu února a března se na něj postupně objeví malířská trilogie od Markéty Filipové. Soustava šesti maleb je koncipována do třech malířských diptichů a je součástí projektu Černá skříňka, který je zaměřen na nové podoby galerijní praxe, jež nejsou nutně vázány na pořádání výstav a hledá aktuální možnosti, jak podpořit vznik živého umění a jak je zprostředkovávat veřejnosti. 

NAHRÁVKA

Markéta Filipová vystavovala před několika lety v Galerii mladých svou diplomku. Teď se její malby do toho prostoru vrací znovu, jen s tím rozdílem, že “prostoupily zdí” až do ulice. I nyní provádí autorka jakési pomalé rozfázování nebo rozpohybování malby. Aktuální projekt Klan dvou koní je věnován sbližování člověka nebo zvířete a lásce k přírodě. V sérii tří diprichů se odvíjí příběh o postupném prolnutí bytostí, zvířete a člověka. Není zcela jasné kdo je kdo, kým byl na začátku a v koho se promění. Důležitý je vztah, který se dynamicky rozvíjí. Aktéři příběhu se o sobě navzájem dozvídají, z mlhy pomalu vystupují jasnější obrysy. Počáteční opatrnost je na místě, pokud se ale o sobě chtějí naučit víc, budou muset s odvahou popojít o krok blíž k sobě navzájem.

Součástí Markétina projektu je i podcast, na němž Markéta spolupracovala s Danou Balážovou a Tomášem Hrubišem. Autorčin poetický text je o společně stráveném času, který je teď pro nás vzácnější víc než kdy dřív. Chvíle, jež spolu sdílíme, se tak stávají mnohem magičtější a silněji se nám vrývají do paměti a spouští fantazii. Všem zmíněným motivům je společná zvýšená nebo změněná citlivost, která může být jednou z pozitivních zkušeností, kterou nám dává současná krize.