OPEN CALL 2021

18 09 2020

Do Open Call 2021 se přihlásilo 80 projektů a komise ve složení Marika Kupková, Zuzana Janečková, Katarína Hládeková, Ivana Hrončeková, Martin Mazanec, Alžběta Bačíková, Barbora Trnková a Vjera Borozanvybrala 6 projektů. Všem moc děkujeme a gratulujeme vybraným umělcům: David Fesl, Anna Fiedlerová, Filip Hauer, Gideon Horváth, Max Máslo, Anna Tesařová

OPEN CALL 2021

02 06 2020

Galerie TIC vyhlašuje Open Call na výstavní projekty do Galerie mladých pro rok 2021. Prosíme zájemce, aby zasílali vyplněnou přihlášku a popis projektu s jeho obrazovou dokumentací nebo autorským portfoliem do 19. července 2020 na adresu hroncekova.ivana@gmail.com. Výsledky budou publikovány na webu a fb galerie nejpozději do 30. srpna 2020.  

Bližší informace o výstavní náplni Galerie mladých včetně půdorysu, fotografické dokumentace a archivu výstav jsou k dispozici na www.galerie-tic.cz.

Galerie poskytuje:

 • finanční krytí drobných nákladů spojených s instalací výstavy
 • svoz výstavy
 • základní PR (včetně programových tiskovin)

Obsah přihlášky:

 • přihlašovací formulář (OPEN CALL 2020)
 • stručná charakteristika projektu a obrazová dokumentace
 • portfolio umělce/kurátora včetně CV

Termín uzávěrky přihlášek do 19. 7. 2020.

Bezkonkurenční ceny v Bůkšopu!

27 05 2020

Navštívit můžete i náš nový Bůkšop v Galerii TIC, který nezůstává jen u odborných knih, ale přimíchává se do nabídky také beletrie, cizojazyčná literatura, umělecké časopisy, magazíny, katalogy i publikace vydané přímo námi. Nabídka je opravdu kvalitní a pestrá! Přejeme si aby obsah Bůkšopu byl pro všechny cenově dostupný, proto si zakládáme na nejnižších cenách.

DÍL 2.

27 05 2020

Bůkšop Galerie TIC, Díl 2. ÚNIK

Vybírá: Maya Hládek

Maya Hládek je teoretička textů. Studovala v Praze a v Edinburghu. Zaměřuje se na staré rukopisy a průniky divadelní teorie, náboženských textů a fikce. Tyto znalosti považuje za nevyhnutelné pro přežití. Tématem druhého kurátorovaného výběru Mayi Hládek je Únik., ve kterém figurují tituly A násilní ho uchvacujú – O’Connor Flannery, The Flight From The Enchanter – Iris Murdoch, Sehnsucht: Úvod k romantické touze – Štěpán Smolen, Ghostopolis – Doug Tennapel, Metahaven – Digital Tarkovsky.

Maya Hládek

Jádra&Tvary_PODCASTY

27 05 2020

JNový projekt Galerie TIC postupně představí fenomén brněnských vitrínkových galerií. Kolik jich bylo, čím byly specifické, jak se navzájem lišily a co je naopak spojovalo?

Původně plánovaná výstavní série, kvůli koronaviru, začne se zpožděním a proto si kurátor Šimon Kadlčák připravil sérii rozhovorů, které tento fenomén představí už teď! Každou středu spouštíme rozhovor na vašich FB stránkách https://www.facebook.com/galerietic/.

Černá skříňka (VÝZVA)

27 03 2020

Galerie TIC chce podpořit vznik umění ve zlomové době. Hledáme umělce, umělkyně nebo kolektivy, kteří zpracují a zdokumentují svou zkušenost s korona pandemií, karanténou a souvisejícím společenským kolapsem, ale i s novou vlnou aktivismu a solidarity. Mohou se například zaměřit na aktuální formy společenské praxe a komunikace, na vizuální trendy, kritiku médií, existenciální krizi, na nároky vůči budoucnosti aj. Jde nám o bezprostřední zachycení naší nové situace prostřednictvím uměleckého výzkumu. Materiální, technické nebo konceptuální pojetí je plně na rozhodnutí autorů.

Protože jsme kvůli aktuálním opatřením museli vypustit některé součásti výstavního plánu, rozhodli jsme se věnovat uvolněné prostředky na honoráře a náklady na realizaci projektů zapojených do výzvy.

Pro bližší informace nás kontaktujte na: kupkova@ticbrno.cz

Výzva platí do 15.4.2020

OPEN CALL 2019

28 05 2019

Galerie TIC vyhlašuje Open Call na výstavní projekty do Galerie mladých pro rok 2020. Prosíme zájemce, aby zasílali vyplněnou přihlášku a popis projektu s jeho obrazovou dokumentací nebo autorským portfoliem do 14. července 2019 na adresu hroncekova.ivana@gmail.com. Výsledky budou publikovány na webu a fb galerie nejpozději do 18. srpna 2019.  

Bližší informace o výstavní náplni Galerie mladých včetně půdorysu, fotografické dokumentace a archivu výstav jsou k dispozici na www.galerie-tic.cz.

Galerie poskytuje:

 • finanční krytí drobných nákladů spojených s instalací výstavy
 • svoz výstavy
 • základní PR (včetně programových tiskovin)

Obsah přihlášky:

 • přihlašovací formulář (OPEN CALL 2019)
 • stručná charakteristika projektu a obrazová dokumentace
 • portfolio umělce/kurátora včetně CV

Termín uzávěrky přihlášek do 14. 7. 2019.


OPEN CALL 2019 – VÝSLEDKY

07 10 2018

Kateřina Baránková / kurátorka Ivana Hrončeková

Max Dvořák / kurátorka Marika Kupková

Martin Herold a Pavel Příkaský / kurátorky Zuzana Janečková a Katarína Hládeková

Radim Langer / kurátorka Marika Kupková

Erika Miklóšová / kurátorka Zuzana Janečková

Tomáš Pavlacký / kurátorka Zuzana Janečková a Katarína Hládeková

David Přílučík / kurátorka Zuzana Janečková

Michal Žilinský / Kurátorka Katarína Hládeková

 

Do venkovního prostoru nádvoří byli doporučeny projekty: 

 

Raving Data / Košická audiovideo crew / Martin Kiman, Beáta Kolbašovská, Jakub Pišek a Šimon Meszáros

Adam Hejduk / audiovizuální performance

 

Ďekujeme!

Perplex

30 05 2018

Zdá se, že základní vlastností reality je čas od času nás prověřit a změnit styl hry. Narušení dosavadních pravidel je dáno jak technologickými proměnami platformy sociálních interakcí, tak mediálně intenzivními vnějšími tlaky. Na místě je „technorealismus“. Současná informační a technologická akcelerace společnosti vyvolává potřebu nové identity, ale i stability. Momenty dezorientace, kdy smysly a hledání významu běží na vyšší obrátky a záložní motory se zapínají, otevírají další kapitoly života. Dezorientace tak může účinkovat jako výjimečná příležitost ujasnit si vlastní pozice ve společenských strukturách a svůj vztah k světu. Tedy jako východisko ke znovuzískání orientace. Stav „perplex“ pak nepředstavuje selhání, ale podnět pro upgrade, či alespoň update.

Výstava Jiřího Suchánka (*1979) představí soubor objektů či systémů pracujících s tématy narušené stability, přehlcení smyslů a ztížené orientace v (mentálním) prostoru. Dezorientaci zde způsobuje nápor vizuálních a fyzických podnětů, stejně jako ztráta stability zapříčiněná rozpadem či deformací platformy, po které se člověk dokáže automaticky a bezpečně pohybovat. Objekty pracují se syntézou světla, zvuku a pohybu. Převážně se jedná o elektronicky řízené systémy, které se v čase mění v rámci nastavených limitů daných konstrukcí, kódem a použitou technologií. Nemají jednotné řídící centrum, ale jsou autonomní a veškeré souzvuky a souhry barev jsou dílem jejich asynchronního chodu. Autor dlouhodobě zkoumá expanzi hudby a zvuku do dalších (výtvarných) médií. Hledá způsoby komplexní multimediální kompozice obsahující jak výraznou zvukovou složku, světlo, barvu a prostor, tak i DIY technologický nosič, který pojímá jako výtvarný objekt a nikoliv jako technologii, jež se má ukrývat, či upozaďovat.

Kurátorky: Zuzana Janečková, Marika Kupková

Foto: www.fotomisad.cz

 

OPEN CALL 2019

01 05 2018

Galerie TIC Brno vyhlašují výběrové řízení na výstavní projekty do Galerie mladých na rok 2019. Obvyklou podmínkou je věk umělců či kurátorů do 35 let.

V rámci výstavní sezóny 2019 plánujeme uspořádat celkem osm výstav.

Bližší informace o výstavní náplni Galerie mladých včetně půdorysu, fotografické dokumentace a archivu výstav jsou k dispozici na www.galerie-tic.cz.

Galerie poskytuje:

 • finanční krytí drobných nákladů spojených s instalací výstavy
 • svoz výstavy
 • základní PR (včetně programových tiskovin)

 

Obsah přihlášky:

 

Termín uzávěrky přihlášek do 22. 7. 2018.

 

Výsledky budou zveřejněny na webu galerií nejpozději do konce září 2017. Nevyžádané podklady nebudou zasílány zpět.

Přihlášky včetně příloh zasílejte písemně nebo elektronicky:

Galerie TIC Brno, Radnická 4, 658 78 Brno

janeckova@ticbrno.cz

OTEVÍRACÍ DOBA 23.12.2017 – 1.1.2018

19 12 2017

23. 12. 2018 – 1. 1.2018 budou mít Galerie TIC pouze večerně-noční provoz. Přesně podle otvírací doby Kina Art, tj. 17.30 – 22.00h.

Čtení místa

19 10 2011

Nerealizované projekty pro oblast Kraví hory v Brně

Výstava představuje výstupy z projektu mezifakultní spolupráce studentů a pedagogů Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně zaměřeného na řešení místní parkové lokality Kraví hora. Součástí expozice je jednak návrh využití sledovaného území vytvořený studenty během jejich společného workshopu, jednak exkurs o přístupu architektů, urbanistů, umělců k dané lokalitě od 20. let 20. století po současnost.

Jednotícím principem pro výběr vystavených projektů se stal jejich výlučně ideový charakter. Vedle sebe tedy stojí natolik odlišné záměry jako je velkolepý prvorepublikový plán Akademické čtvrti Masarykovy univerzity, návrh sochařského parku od proslulého newyorského Acconci Studia či studentský design nového městského mobiliáře. Výstava se tak zaměřuje jak na málo známé nerealizované projekty a vize pro území Kraví hory vzniklé na pozadí nejednoznačných i protichůdných společenských záměrů a politických událostí, tak na utopistické umělecké koncepty.

Realizace projektu je podpořena grantem FRVŠ pro rok 2011.

Statutární město Brno podporuje Turistické informační centrum města Brna.

Foto :misad@volny.cz

Hands Free Breast Pump

11 05 2011

Když si zadáte do internetového vyhledávače heslo „Hands Free Breast Pump“, vyskočí reklamní fotografie s bizarním předmětem, který umožňuje matkám odříkávat mléko, ale současně také telefonovat, psát na počítači, případně se se sklenkou v ruce bavit s přáteli na večírku. Vedle této pumpičky existují desítky kuriózních předmětů, jejichž vstup na český trh zapříčinila změna společenského přístupu k mladým matkám. Marketingová oddělení uvědomila, že matky jsou výraznou kupní silou, a tak se miminka objevují i v reklamách na výrobky, které jim nejsou primárně určené, případně vznikají nové produkty pro nastávající matky od masáží břicha až po speciální koncerty. Cílem projektu Hands Free Breast Pump je komentovat tento trend prostřednictvím umělecké reflexe, která reaguje ironickým nadhledem, sarkasmem, případně i kritikou některých bizarních situací. Ústředním tématem projektu je tedy komercializace mateřství, humorný a ironický přístup k přemíře reklamních motivů mateřství a těhotenství, reakce na produkty pro mladé matky a otce, jejichž účel či forma působí podivně, a dekadentní interpretace motivu těhotenství a mateřství.

Kurátorka: Silvie Šeborová

Foto: misad@volny.cz

Ohrožený duch

26 01 2011

Výstava Ohrožený duch je rovnocenně adresována dětskému i dospělému publiku. Její koncepce nezapadá do obvyklé typologie výstavních projektů pro děti, není totiž didaktická, ani vědecky popularizační, ani výrazně spektakulární, není ani výhradně hracím koutkem. Jedná se o klasickou výstavní instalaci, která byla ovšem sestavena v poetickém konceptu pohádky. Přestavuje totiž cestu za záchranou osamělého ducha. A právě princip ohrožení a záchrany patří ke klasickým motivům pohádek a legend. Stejně jako u pohádkových příběhů zde vystupují postavy protivníků a pomocníků, účinkují hádanky a nápovědy.

Příběh ohroženého ducha adresovaný dětem je tedy určujícím konceptem výstavy. V tomto ohledu se jedná o opak obvyklých dramaturgických schémat prezentace současného umění, kdy jsou animační programy pro děti stavěny „pouze“ jako doprovodný program.

Soubor prací současných umělců spojuje téma dětství, současně zde může dětský návštěvník vytvořit vlastní řešení záchrany ducha. Cesta k cíli vede krajinou interaktivních instalací, objektů, obrazů a filmů od šestnácti umělců, kdy každý z autorů představuje jedno zastavení. Přičiněním návštěvníků vzniknou v průběhu tohoto putování mapy určené k záchraně onoho ohroženého ducha, které jsou sbírány v závěrečné části expozice. Poslouží jako zpětná vazba pro vystavené umělce, ale především budou spolu s instalovanými exponáty rovnocennou součástí výstavy.

Vystavujícími umělci jsou Anna Balážová, Magdalena Bažantová, Tereza Damcová, Ondřej Homola, Bořivoj Hořínek, Barbora Motlová, Alžběta Skálová, Matěj Smetana, Adéla Sobotková, Jan Šrámek, Veronika Švandová, Benedikt Tolar, Vojtěch Vaněk, Tereza Vlčková, Veronika Vlková a Jan Žalio. U některých jsou dětství a vzpomínky tématem jejich prací, jiní přistupují ke své práci s hravostí a humorem připomínající perspektivu dětského vnímání světa nebo se adresně obracejí k dětskému publiku.

Galerijní prostor se změnil na pohádku a dobrodružnou bojovku. Dítě i dospělý divák bude mít možnost spojit jednotlivé práce autorů ve svůj vlastní „duchařský” příběh, pohádku o překonání nástrah a osvobození.

Autorkou koncepce výstavy jsou výtvarné umělkyně Veronika Vlková a Magdalena Bažantová, které se věnují kurátorství současného umění pro děti (workshopy, výtvarné a filmové dílny).

Marika Kupková

Foto: misad@volny.cz

Utrechtská oranžáda Komiks z okruhu De Inktpot

06 10 2010

V galeriích Brněnského kulturní centra, jmenovitě v Prostoru R2 a v Bílém domě

probíhá v termínu 6. 10. – 31. 12. 2010 Výstava Utrechtská oranžáda – Komiks z okruhu De Inktpot. Tato přehlídka zmapovala tvorbu komiksových kreslířů, kteří publikují v časopise Die Inktpot, který od roku 2002 vychází holandském Utrechtu. Výstavní přehlídka je rozdělena do tří částí. V Knihovně Jiřího Mahena je oddíl zaměřený na nejširší veřejnost, v Sále Břetislava Bakaly jsou představeny komiksy zaměřené na mladší čtenáře/diváky a v galerii ProstorR2, jež spadají pod Brněnské kulturní centrum, se návštěvníci dozví víc o pozadí vzniku prezentovaných komiksů – vedle výsledných výtvorů budou k vidění i skici, podkladové fotografie apod. Součástí expozic je také nepřetržitá prezentace filmů z dílny sdružení Die Inktpot. Stěžejní část výstavy utrechtského komiksu v ProstoruR2 je prodloužena do soboty 15. 1. 2011.

Výstava byla zahájena 5. října za přítomnosti velvyslance Nizozemského království, představitelů Magistrátu města Brna, paní ředitelky Brněnského kulturního centra – Moniky Šimkové – a utrechtských autorů vystavených komiksů. Návštěvníkům jsou k dispozici katalogy i ukázková čísla časopisu De Inktpot doplněná českými překlady, které zajistili studenti katedry nederlandistiky Masarykovy univerzity v Brně.

Součástí výstavy je také doprovodný program. V Prostoru R2 proběhla v rámci vernisáže kresebná performance, kdy na tvorbu utrechtských komiksových autorů bezprostředně reagovali čeští (respektive brněnští) komiksoví kreslíři. V rámci Galerií BKC také začaly probíhat pravidelné animační programy pro veřejnost, které ji seznamují s náplní výstav včetně výtvarných dílen. U příležitosti vernisáže výstavy v Sále Břetislava Bakaly, která se konala dne 6. října 2010, proběhla akce s názvem Holandský večer. Jeho náplní byla přednáška věnovaná Holandsku s následnou ochutnávkou tamních specialit.

Výstavu Utrechtská oranžáda navštívilo v hlavní výstavní expozici v galerii ProstorR2 celkem 780 návštěvníků včetně účastníků vernisáže; v Sále Břetislava Bakaly jich bylo okolo 900 (tento údaj je pouze orientační, protože zde neprobíhá přesná evidence návštěvníků). Všechny tři expozice výstavy měly vstup volný.

Pro Brněnskou veřejnost představuje Utrechtská oranžáda – Komiks z okruhu De Inktpot jedinečnou možnost seznámení se se specifickým tvůrčí platformou, s jejíž tvorbou by jinak neměli možnost je běžně seznámit. Dalším přínosem této akce je navázání spolupráce mezi českými a holandskými komiksovými kreslíři, s vizí podobné výstavy českých autorů v Utrechtu.

Marika Kupková

Foto: misad@volny.cz

Josef Svoboda – český scénograf světového jména

15 06 2010

Foto: misad@volny.cz

Zapomenuté loutky

30 01 2010

Foto: KamilTill@seznam.cz