Příběh „Naší věci“

14 02 2018

14-02-2017, 17.30h; Galerie TIC, Radnická 4

Barbora Klímová rekapituluje svůj umělecký projekt “Naše věc”, který završuje stejnojmenná publikace. Kniha obsahuje teoretické reflexe a autorčiny rozhovory s osobnostmi, spojenými s provozem Galerie mladých v Brně v rámci její padesátileté historie jako jsou Vlasta Baránková, Bořivoj Doležal, Zuzana Janečková, František Kowolowski, Martin Mazanec, Terezie Petišková, Jiří Ptáček, Jiří Valoch, Jitka Vitásková, Jan Zálešák ad.

 

OTEVÍRACÍ DOBA 23.12.2017 – 1.1.2018

19 12 2017

23. 12. 2018 – 1. 1.2018 budou mít Galerie TIC pouze večerně-noční provoz. Přesně podle otvírací doby Kina Art, tj. 17.30 – 22.00h.

OPEN CALL 2018 – VÝSLEDKY

08 09 2017

Ondřej Doskočil, Philipp Kolychev, Alexandr Martsynyuk / kurátor Jozef Mrva

Martina Holá / kurátorka Katarína Hládeková

Valentýna Janů / kurátorka Laura Amann

Tomáš Kajánek / kurátor Vojtěch Märc

Lenka Lindák Lukačovičová / kurátorka Ivana Hrončeková

Tereza Příhodová Štětinová / kurátor Jen Kratochvíl

Martina Růžičková, Max Lysáček / kurátorka Zuzana Janečková

Martina Smutná / kurátorka Zuzana Janečková

 

K realizaci v novém prostoru Studio byly doporučeny i tyto projekty:

Max Dvořák / Zuzana Janečková

Lőrinc Borsos / kurátorka Bori Szalai 

 

Open Call 2018

23 04 2017

Galerie TIC Brno vyhlašují výběrové řízení na výstavní projekty do Galerie mladých na rok 2018. Obvyklou podmínkou je věk umělců či kurátorů do 35 let.

V rámci výstavní sezóny 2018 plánujeme uspořádat celkem osm výstav.

Bližší informace o výstavní náplni Galerie mladých včetně půdorysu, fotografické dokumentace a archivu výstav jsou k dispozici na www.galerie-tic.cz.

 

Galerie poskytuje:

  • finanční krytí drobných nákladů spojených s instalací výstavy
  • svoz výstavy
  • základní PR (včetně programových tiskovin)

 

Obsah přihlášky:

 

Termín uzávěrky přihlášek do 23. 7. 2017.

Výsledky budou zveřejněny na webu galerií nejpozději do konce září 2017. Nevyžádané podklady nebudou zasílány zpět.

Přihlášky včetně příloh zasílejte písemně nebo elektronicky:

Galerie TIC Brno, Radnická 4, 658 78 Brno

hroncekova.ivana@gmail.com

 

Těšíme se na spolupráci!

Open call 2017 – Výsledky

19 09 2016

Alžběta Bačíková; kurátorka Zuzana Janečková

Filip Dvořák; kurátorka: Marika Kupková

THEORY OF GHOSTS; kurátor: Jiří Havlíček

Petra Lelláková a Vladimíra Večeřová; kurátorka: Alžběta Cibulková

Jakub Roček; kurátorka: Zuzana Janečková

Eva Rybářová, kurátorka: Katarína Hládeková

Marie Štindlová; kurátorka: Zuzana Janečková

Ondřej Vicena; kurátorky: Zuzana Janečková, Marika Kupková

Jana Vojnárová; kurátorka: Tereza Jindrová

Ze 74 přihlášených projektů vybírala výstavní rada ve složení Marta Fišerová, Zuzana Janečková, Marika Kupková a Jiří Ptáček.

Všem zúčastněným děkujeme!

Čtení místa

19 10 2011

Nerealizované projekty pro oblast Kraví hory v Brně

Výstava představuje výstupy z projektu mezifakultní spolupráce studentů a pedagogů Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně zaměřeného na řešení místní parkové lokality Kraví hora. Součástí expozice je jednak návrh využití sledovaného území vytvořený studenty během jejich společného workshopu, jednak exkurs o přístupu architektů, urbanistů, umělců k dané lokalitě od 20. let 20. století po současnost.

Jednotícím principem pro výběr vystavených projektů se stal jejich výlučně ideový charakter. Vedle sebe tedy stojí natolik odlišné záměry jako je velkolepý prvorepublikový plán Akademické čtvrti Masarykovy univerzity, návrh sochařského parku od proslulého newyorského Acconci Studia či studentský design nového městského mobiliáře. Výstava se tak zaměřuje jak na málo známé nerealizované projekty a vize pro území Kraví hory vzniklé na pozadí nejednoznačných i protichůdných společenských záměrů a politických událostí, tak na utopistické umělecké koncepty.

Realizace projektu je podpořena grantem FRVŠ pro rok 2011.

Statutární město Brno podporuje Turistické informační centrum města Brna.

Foto :misad@volny.cz

Hands Free Breast Pump

11 05 2011

Když si zadáte do internetového vyhledávače heslo „Hands Free Breast Pump“, vyskočí reklamní fotografie s bizarním předmětem, který umožňuje matkám odříkávat mléko, ale současně také telefonovat, psát na počítači, případně se se sklenkou v ruce bavit s přáteli na večírku. Vedle této pumpičky existují desítky kuriózních předmětů, jejichž vstup na český trh zapříčinila změna společenského přístupu k mladým matkám. Marketingová oddělení uvědomila, že matky jsou výraznou kupní silou, a tak se miminka objevují i v reklamách na výrobky, které jim nejsou primárně určené, případně vznikají nové produkty pro nastávající matky od masáží břicha až po speciální koncerty. Cílem projektu Hands Free Breast Pump je komentovat tento trend prostřednictvím umělecké reflexe, která reaguje ironickým nadhledem, sarkasmem, případně i kritikou některých bizarních situací. Ústředním tématem projektu je tedy komercializace mateřství, humorný a ironický přístup k přemíře reklamních motivů mateřství a těhotenství, reakce na produkty pro mladé matky a otce, jejichž účel či forma působí podivně, a dekadentní interpretace motivu těhotenství a mateřství.

Kurátorka: Silvie Šeborová

Foto: misad@volny.cz

Ohrožený duch

26 01 2011

Výstava Ohrožený duch je rovnocenně adresována dětskému i dospělému publiku. Její koncepce nezapadá do obvyklé typologie výstavních projektů pro děti, není totiž didaktická, ani vědecky popularizační, ani výrazně spektakulární, není ani výhradně hracím koutkem. Jedná se o klasickou výstavní instalaci, která byla ovšem sestavena v poetickém konceptu pohádky. Přestavuje totiž cestu za záchranou osamělého ducha. A právě princip ohrožení a záchrany patří ke klasickým motivům pohádek a legend. Stejně jako u pohádkových příběhů zde vystupují postavy protivníků a pomocníků, účinkují hádanky a nápovědy.

Příběh ohroženého ducha adresovaný dětem je tedy určujícím konceptem výstavy. V tomto ohledu se jedná o opak obvyklých dramaturgických schémat prezentace současného umění, kdy jsou animační programy pro děti stavěny „pouze“ jako doprovodný program.

Soubor prací současných umělců spojuje téma dětství, současně zde může dětský návštěvník vytvořit vlastní řešení záchrany ducha. Cesta k cíli vede krajinou interaktivních instalací, objektů, obrazů a filmů od šestnácti umělců, kdy každý z autorů představuje jedno zastavení. Přičiněním návštěvníků vzniknou v průběhu tohoto putování mapy určené k záchraně onoho ohroženého ducha, které jsou sbírány v závěrečné části expozice. Poslouží jako zpětná vazba pro vystavené umělce, ale především budou spolu s instalovanými exponáty rovnocennou součástí výstavy.

Vystavujícími umělci jsou Anna Balážová, Magdalena Bažantová, Tereza Damcová, Ondřej Homola, Bořivoj Hořínek, Barbora Motlová, Alžběta Skálová, Matěj Smetana, Adéla Sobotková, Jan Šrámek, Veronika Švandová, Benedikt Tolar, Vojtěch Vaněk, Tereza Vlčková, Veronika Vlková a Jan Žalio. U některých jsou dětství a vzpomínky tématem jejich prací, jiní přistupují ke své práci s hravostí a humorem připomínající perspektivu dětského vnímání světa nebo se adresně obracejí k dětskému publiku.

Galerijní prostor se změnil na pohádku a dobrodružnou bojovku. Dítě i dospělý divák bude mít možnost spojit jednotlivé práce autorů ve svůj vlastní „duchařský” příběh, pohádku o překonání nástrah a osvobození.

Autorkou koncepce výstavy jsou výtvarné umělkyně Veronika Vlková a Magdalena Bažantová, které se věnují kurátorství současného umění pro děti (workshopy, výtvarné a filmové dílny).

Marika Kupková

Foto: misad@volny.cz

Utrechtská oranžáda Komiks z okruhu De Inktpot

06 10 2010

V galeriích Brněnského kulturní centra, jmenovitě v Prostoru R2 a v Bílém domě

probíhá v termínu 6. 10. – 31. 12. 2010 Výstava Utrechtská oranžáda – Komiks z okruhu De Inktpot. Tato přehlídka zmapovala tvorbu komiksových kreslířů, kteří publikují v časopise Die Inktpot, který od roku 2002 vychází holandském Utrechtu. Výstavní přehlídka je rozdělena do tří částí. V Knihovně Jiřího Mahena je oddíl zaměřený na nejširší veřejnost, v Sále Břetislava Bakaly jsou představeny komiksy zaměřené na mladší čtenáře/diváky a v galerii ProstorR2, jež spadají pod Brněnské kulturní centrum, se návštěvníci dozví víc o pozadí vzniku prezentovaných komiksů – vedle výsledných výtvorů budou k vidění i skici, podkladové fotografie apod. Součástí expozic je také nepřetržitá prezentace filmů z dílny sdružení Die Inktpot. Stěžejní část výstavy utrechtského komiksu v ProstoruR2 je prodloužena do soboty 15. 1. 2011.

Výstava byla zahájena 5. října za přítomnosti velvyslance Nizozemského království, představitelů Magistrátu města Brna, paní ředitelky Brněnského kulturního centra – Moniky Šimkové – a utrechtských autorů vystavených komiksů. Návštěvníkům jsou k dispozici katalogy i ukázková čísla časopisu De Inktpot doplněná českými překlady, které zajistili studenti katedry nederlandistiky Masarykovy univerzity v Brně.

Součástí výstavy je také doprovodný program. V Prostoru R2 proběhla v rámci vernisáže kresebná performance, kdy na tvorbu utrechtských komiksových autorů bezprostředně reagovali čeští (respektive brněnští) komiksoví kreslíři. V rámci Galerií BKC také začaly probíhat pravidelné animační programy pro veřejnost, které ji seznamují s náplní výstav včetně výtvarných dílen. U příležitosti vernisáže výstavy v Sále Břetislava Bakaly, která se konala dne 6. října 2010, proběhla akce s názvem Holandský večer. Jeho náplní byla přednáška věnovaná Holandsku s následnou ochutnávkou tamních specialit.

Výstavu Utrechtská oranžáda navštívilo v hlavní výstavní expozici v galerii ProstorR2 celkem 780 návštěvníků včetně účastníků vernisáže; v Sále Břetislava Bakaly jich bylo okolo 900 (tento údaj je pouze orientační, protože zde neprobíhá přesná evidence návštěvníků). Všechny tři expozice výstavy měly vstup volný.

Pro Brněnskou veřejnost představuje Utrechtská oranžáda – Komiks z okruhu De Inktpot jedinečnou možnost seznámení se se specifickým tvůrčí platformou, s jejíž tvorbou by jinak neměli možnost je běžně seznámit. Dalším přínosem této akce je navázání spolupráce mezi českými a holandskými komiksovými kreslíři, s vizí podobné výstavy českých autorů v Utrechtu.

Marika Kupková

Foto: misad@volny.cz

Josef Svoboda – český scénograf světového jména

15 06 2010

Foto: misad@volny.cz

Zapomenuté loutky

30 01 2010

Foto: KamilTill@seznam.cz