“I am not sure about your concern, but it’s really nice.” Rucola

GM 14 11 — 08 12 2018 ,

Showroom nebo výstava v procesu instalace? Hybridní forma. Tak jako u rostlin a živočichů i v umění dochází k mezidruhovému křížení. Indiciemi současné estetiky jsou živé rostliny, DIY objekty, královská modrá barva a perfektně technicky propracované videodokumenty nebo prezentace fiktivních událostí a produktů. Vše z hlediska estetiky vycizelované a přesně aranžované, i když působící nahodile. Nastolená situace podněcuje dialog a aktivizuje přemýšlení o způsobech, jak uvažovat nad živými rostlinami nejen z hlediska dekorace, ale i samotného živého organizmu. Uschlé květiny vzbuzují soucit a uvažování o tom, proč se jim nedaří. Je dokázáno, že když se s kytkou mluví hezky a vede se s ní dialog, je spokojenější a lépe roste. Dokonce i rostliny, které na tom nejsou nejlépe, se z tohoto stavu mohou díky vhodné starostlivosti dostat. Péče a starostlivost se v projektu „Rucola“ pohybují na pomezí konceptualizmu, aktivizmu, produktového designu a DIY umění s ambicí vytvořit platformu pro vývoj a prezentaci prototypu nového produktu – chytrých hodinek. Ty vizuálně lákají potenciálního uživatele bužírkovou DIY estetikou, jejich funkce ale není jenom estetická, upozorňují na nutnost pravidelné péče o jednotlivé rostliny v domácnosti. Také výběr konkrétního druhu rukoly není náhodný, rostlina je esencí diskuze mezi oběma umělci a vzhledem k zvýšené propagaci a popularitě rukoly v posledních letech odráží zároveň aktuální preference v gastronomii. Otevírá také otázku, zda je vůbec žádoucí, aby si člověk zvykl na to, že ho má něco upozorňovat, aby nezapomínal.

 

Foto: www.fotomisad.cz

Alotrium (Expanded Performance)

GDP 22 01 — 05 03 2014 , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Výchozím záměrem výstavy Alotrium není dokumentace, ale rozšíření performance art: osvětlení jejích východisek, manifestů a motivací. Cílem kurátorů bylo prostřednictvím výstavy zpřístupnit to, co bychom mohli nazvat teorií praxe. Existují festivaly, performance art se vyučuje na vysokých uměleckých školách, v posledních letech se rozmáhá zvýšený zájem o reflexi její historické dokumentace. Co ovšem chybí, je objasnění kontextu, pohyb v rozšířeném poli významů, hledání souvislostí směrem k antropologii, etnografii, performance studies. Výstavu lze dělit do dvou významových okruhů. První glosuje osobní přístupy vystavujících umělců. Reflektuje důvody a manifesty, ve kterých osvětlují svou práci a poodhaluje tak svět za závěsy, utajené a jinak nečitelné motivace. Druhý okruh se zabývá performance ve vztahu k uměleckému vzdělávání a jako základní charakteristikou komunikace. Výstava je již třetí prezentací dlouhodobého projektu Expanded Performance, který se zabývá performance art v rozšířeném kontextu uměleckých a mimo uměleckých významů.

Jana Písaříková

kurátoři: Jana Písaříková a Tomáš Hodboď
Černý Hlásič_Black Voice, 2014

Expanzí projektu mimo výstavní prostor je virtuální instalace Tomáše Javůrka a Barbory Trnkové. Jedná se o webovou stránku, která se zobrazí jen v konkrétní dobu závislou na postavení uživatele této stránky vůči Slunci, respektvě vůči absenci jeho záření.
Instruktáž:
Klikni na odkaz.

http://black.metazoa.org/voice/

Foto: info@fotomisad.cz