Boží dílo No. 10 s Ninou Grúňovou

program 13 09 — ,

Ve chvíli, kdy začala zvířata mizet ze svého přirozeného prostředí, měly zoologické zahrady plnit funkci jakýchsi genetických bank.

Komentovaná procházka v ZOO Dvůr Králové nad Labem s Ninou Grúňovou bude jakousi meditací nad propojením člověka se zvířaty. Součástí prohlídky bude i návštěva Galerie Zdeňka Buriana, která je unikátem a obsahuje 147 originálů jeho děl. 
Aby toho nebylo málo, absolvujeme i návštěvu u umělce Lubomíra Zvičiny, který realizoval v ZOO sochu. Autor dostal k 70. narozeninám notebook a začal tvořit kromě maleb a grafik i strhující psychedelické vesmírní videoanimace, které bylo možné shlédnout i na filmovém festivalu 5 FFF ve Filířovicích. 
V 10.00 hod navštívíme kultovní sekáč, který je běžně zavřený a je v něm vše za 5 Kč. A možná nakonec i koupaliště se sochou delfína od Lubomíra Zvičinu. 

Sraz: 15. 9. v 11.00 před ZOO Dvůr Králové nad Labem (kdo chce do sekáče v 10.00 hod. u kašny na Náměstí T. G. Masaryka) 
Kdo vyráží z Brna, může s námi vyrazit již v pátek mezi 18.00 -19.00 (nocleh zajištěn – spacák se sebou). 

Na každé cestě je možné získat jiné autorské razítko.
3 různá místa = 3 různá razítka = 1 ruksak
Autorka razítka cesty č. 10 – O Pohledu: Zuzana Janečková

Výlet je součástí aktuální výstavy Boží dílo: www.galerie-tic.cz/2018/08/bozi-dilo/
www.galerie-tic.cz/doprovodny-program/

————————————————————————————–
Bližší info na janeckova@ticbrno.cz nebo na tel. 702 152 298.

Príroda velí, musíš byť smelý, čaká nás Afrika! 
https://www.youtube.com/watch?v=cusSXsST8KQ

Boží dílo No. 8 – D1 z Brna do Prahy s Ondřejem Vinšem

program 13 09 — ,

Tour de D1 podél dálnice směr Brno – Praha. (1. etapa po Humpolec)

Chůze podél dálnice D1 mezi Brnem a Prahou je pokusem vstup do zóny, v níž je čas a prostor podřízen určitému předpokládanému způsobu pohybu. Pokud do dálničního koridoru vstoupíme se svým časem chodce, máme jiná východiska k vnímání krajiny, než je při běžném užívání dálnice obvyklé. Vše v těsném okolí dálnice je zkonstruováno a přebudováno s ohledem na iluzi topologického přemístění vzdálených bodů do co možná nejtěsnější blízkosti. Změnou rychlosti pohybu užívání této napjaté linie je tedy možné vstoupit do času a prostoru, jež za běžných podmínek cestování ubíhají tak nějak bokem a za jízdy autem působí spíše jako nutný zbytkový prostor, který nedopatřením zůstal při pokusu o urychlení času. 

Urychlování fyzického přesunu prostorem a stlačení času na co možná nejmenší míru vytváří po hranách této koncentrace intenzivního pohybu nějaký druh napětí, nějaké švy, za nimiž leží záhyby, které by teoreticky měly obsahovat množství stop po vírech v plynulém toku času.

Sraz: 3. 9. 2018 o 15.00 h na zastávce Anthropos (trolejbus 25,26)
Sebou: pohorky, ruksak a vybavení na spaní pod širákem

NA TUTO CESTU JE NUTNÁ REZERVACE / pinguu.z@gmail.com

Na každé cestě je možné získat jiné autorské razítko.
3 různá místa = 3 různá razítka = 1 ruksak
Autorka razítka cesty č. 5 – D1: Veronika Špundová

Výlet je součástí aktuální výstavy Boží dílo: www.galerie-tic.cz/2018/08/bozi-dilo/
www.galerie-tic.cz/doprovodny-program/ 

Boží dílo

GDP 01 08 — 27 09 2018 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jediné místo, o kterém v současné době víme s jistotou, že skýtá život, je planeta Země. Chytré město budoucnosti možná pluje na vodě a možná letí vesmírem. Život narazil na schopnost vyvinout dynamický vztlak při mnoha různých příležitostech, ale vždy hrají roli křídla. Boží dílo je jakousi metaforickou iniciací letu, ve které bude možné zažít tento vztlak a krásu přírody v její surovosti. Schopnost ji absorbovat a neschopnost přenést tuto zkušenost do galerijního prostředí se staly hlavním podnětem pro vznik tohoto rozsáhlého projektu. Výstava je zde hlavně cestou. Je možné ji chápat také v taoistickém smyslu, kdy se samotná cesta stává cílem i dílem. Všechny klasické principy galerijního provozu jsou narušeny a přehodnoceny. Doprovodné programy, které se vážou k výstavě, jsou rovnocennou, ne-li hlavní částí celého projektu. „Cesty“ ve výstavě zahrnují návštěvy umělců, kteří pracují s přírodou a v přírodě, i s umělci, kteří přírodu jen pozorují a potom instalují v aseptickém galerijním prostoru, který se stal jen jednou z cest. Kontrast umělého a přírodního je tím, co nás přitahuje. Nepřenosnost místa, času a zážitku. Přesnost okamžiku. Schopnost vnímat tu a teď, sdílet bez slov, kontextualizovat bez manipulace. Příroda je formou očisty tělesné i duchovní. Projekt nemá klasického kurátora ani architekta, je živým sociosystémem, který prožívá obě polohy – výstavu jako zážitek nadřazený estetizaci přírody versus přírodu jako produktu umění a diskurzu.

Jan Ambrůz, Dana Balážová, David Bartoš, Nikola Brabcová, Vít Čechmánek, Markéta Filipová, Juraj Gábor, Katarína Hládeková, Tomáš Hlavenka, Ondřej Homola, Zuzana Janečková, Pavel Jestřáb, Šimon Kadlčák, Marika Kupková, Květena, Jan Lidmila, Markéta Lisá, Jan Machýček, Oldřich Morys, Marián Mrózek, Tereza Nesládková, Nóra Ružičková, Eva Rybářová, Palo Snoha, Jiří Suchánek, Kateřina Šillerová, Veronika Špundová, Marie Štindlová, Karin Šrubařová, Maja Štefančíková, Lucia Tkáčová a kolektiv, Adam Turzo, Ondřej Vinš, Martin Zet

Foto:  www.fotomisad.cz

 

Harmonogram organizovaných výletů:

Srazy před Galerií TIC, více info na FB a v sekci doprovodné programy

 

5. 8. 2018 od 15 do 21 hod. / Chateliér – Tomáš Hlavenka (chůze)

11. – 13. 8. 2018 odjezd 8.30 hod / Zraková pyramída Juraj Gábor a Megoňky v Milošové (auto, chůze – Súľov, Milošová – Slovensko)

23. 8. 2018 – odjezd 10.15 z Nádraží Královo pole / Atlas spontánního umění – Šimon Kadlčák (vlak, bus, chůze – Kunštát / Bořitov)

3. – 13. 9. 2018 – start v 9 hod. / D1 – Ondřej Vinš (chůze podél dálnice D1 z Brna do Prahy)

20. 9. 2018 – start v 10 hod. / Oldřich Morys (chůze – Brno)

22. 9. 2018 – Květena / výměnná burza odřezků, dvorek Radnická 4 / Kino Art – filmy 18.00 Planeta Česko v 20.30 film Zahrada 

23. 9. 2018 – od 16 do 22 hod. / U ohně / Brno – zastávka Čtvery hony / Rajská zahrada – Markéta Lisá (tram, bus, chůze)