Boží dílo No. 5. Atlas spontánního umění se Šimonem Kadlčákem

program 22 08 — , ,

Celodenní putování po dochovaných krajinných dílech umělce-samouka Stanislava Rolínka (1902 – 1931).

Program

Začneme v Rudce u Kunštátu, kde Rolínek na přelomu 20. a 30. let realizoval na zakázku místního řezníka Františka Buriana dvě díla s vlasteneckými motivy: jeskyni Blanických rytířů a monumentální třináctimetrovou sochu TGM, která byla odstraněna za nacistické okupace a do dnešních dní z ní na místě zůstaly jen prezidentovy boty. Po prohlídce se přesuneme do lesů v okolí Bořitova, kde jsou na volném prostranství stále přítomny Rolínkovy spontánní sochařské prvotiny. Směr výpravy tak půjde proti původní chronologii vzniku děl, taky ale bude kopírovat trasu, po níž se pohyboval Šimon Kadlčák, když místa navštívil během příprav průvodce Atlas spontánního umění (vyd. ArtMap, Praha 2016). Výlet zakončíme v pivovaru Černá Hora, kam dojdeme pěšky z Bořitova. 

Sraz: 23. 8. v 10.15 na nádraží Brno – Královo Pole (konečná tram č. 6); 10.27 odjezd do Kunštátu 

Na každé cestě je možné získat jiné autorské razítko.
3 různá místa = 3 různá razítka = 1 ruksak
Autorka razítka cesty č. 5 – Atlas spontánního umění: Tereza Nesládková

Výlet je součástí aktuální výstavy Boží dílo: www.galerie-tic.cz/2018/08/bozi-dilo/