Dětství, chlapectví, bezdomovectví

GK 27 11 — 08 01 2009

Vojtěch Kovářík  systematicky řeší téma prostoru a perspektivy. Ve své dosavadní grafické tvorbě pojednává na základě fotografické předlohy architektonické fragmenty, jakými jsou třeba výlohy, stropní okna nebo stavební konstrukce, které někdy kombinuje s figurálními výjevy. Autenticitu trojrozměrného prostoru buduje precizním zobrazením perspektivy, formální brilancí a monumentálním formátem tisků.

Tento absolvent Ateliéru grafiky a vizuální komunikace na brněnské FaVU používá převážně techniku linorytu a ručního tisku, což v několikametrovém formátu představuje realizačně náročný proces. V jeho tvorbě se propojuje současné vizuální myšlení s tradiční grafickou technikou. Při současném intermediálním trendu výtvarného umění je tato „rigidnost“, která se ovšem nerovná setrvávání v osvědčených tematických a výrazových modelech, výjimečnou.

Výstava v Galerii Kabinet představí Kováříkův poslední grafický cyklus, který posouvá téma prostoru / perspektivy do nových souvislostí. Výseky vnitřních prostor jsou nečekaně propojovány s expresivně pojatými krajinnými výjevy. Obrazovým východiskem jsou krajiny spojené s autorovým dětstvím a domovem v Kolíně a blízkém okolí. Ve dvou tiscích – Obláček vzpomíná a Ovčáry – navíc autor zaznamenal proměny identické lokality s odstupem cca 8 let. Proměna volné krajiny v tovární aglomeraci neznamená zdvižený prst nad neblahým výsledkem urbanizace, jako spíš nostalgické zaujetí nad měnící se podobou blízkého místa. Tento případ je částečným vodítkem k vysvětlení „bezdomovectví“ v názvu výstavy.

V prezentovaném souboru se prolínají reálně neslučitelné perspektivy: široce otevřená krajina je současně malým a uzavřeným prostorem, její vzdálený horizont se odehrává už na protější straně zdi. Optickou iluzi lze přirovnat k průhledu do krajiny skrz prosklené zdi pokoje nebo krajinu jako 3D tapetu na zdech. Vzniká dvojí působení: otevřená krajina se stává bezpečným soukromím, ale současně  tísnivým omezením a pastí.

Grafické práce Vojtěcha Kováříka byly oceněny na Mezinárodním trienále grafiky v Praze, na prestižní přehlídce světového linorytu Linolschnitt heute v německém Bietigheim-Bissingen, soutěžní přehlídce Grafika roku.  Autor také získal Cenu Vladimíra Boudníka za rok 2007.

V nepřímé návaznosti na samostatnou výstavu Vojtěcha Kováříka je program vedlejšího výstavního prostoru BKC Galerie u Dobrého pastýře, kde bude od 11. 12. 2008 zahájena výstava Ateliéru grafiky a vizuální komunikace brněnské FaVU, který Vojtěch Kovářík dokončil pod vedením Margity Titlové-Ylovski v roce 2003.

Marika Kupková

Foto: archiv autora