Formát

GDP 11 12 — 22 01 2009

Už tradičně je poskytován prostor Galerie u Dobrého pastýře k prezentaci jednomu z ateliérů FaVU VUT v Brně. Do letošního programu je zařazen Ateliér grafiky a vizuálních komunikací vedený Margitou Titlovou-Ylovsky. Řez ateliérem bude veden od nejmladších ročníků až po diplomanty v celkovém zastoupení 15 autorů: Kristýna Cílková,  Cyril Gaja, Iva Hrubošová, Vladimír Inek,  Miroslav Jiřele, Michal Kříž, Petr Lorenz,  Marcela Mikulková,  Jiří Pavlíček, Pavlína Řehulková, Štefan Stratil, Pavla Šindelková, Aneta Valentová, Lenka Vráblíková, Jitka Vojtěšková. Výstava představí výsledky klauzurních prací z letního semestru 2008, jejichž zadáním byl „velký formát“, resp. velkoformátový obraz. Výstupy zahrnují klasickou malbu, kombinované techniky i grafiku.  Limitovaný formát je výzvou pokusit se „vizuálně uvažovat“ ve specifických prostorových a perspektivních souvislostech, a to zejména pro autory, které podobné dimenze ve své tvorbě neužívají.

Pro prostor Galerie u Dobrého pastýře představuje výstava instalačně specifické řešení. Ze stropní kleneb visící monumentální plátna ukrývají obloukové klenby místností.  Jejich velikost téměř odpovídající bočním stěnám posouvá plátna do pozice nástěnných fresek. Obraz zde nemá své dílčí místo v prostoru, ale přímo jej generuje. Vzniká tak prostor v prostoru, formát ve formátu.

Ateliér grafiky a vizuálních komunikací  uplatňuje v současnosti frekventované  intermediální pojetí oboru, grafiku pojímá „pouze“ jako jedno z médií, kterému se lze při studiu věnovat. Ve svém programu avizuje možnost individuální orientace napříč styly a médii.

Prezentace ateliéru grafiky a vizuálních komunikací volně navazuje na soubor výstav u příležitosti 15. výročí  Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, které se odehrály v říjnu a listopadu letošní roku, na nichž byly představovány jednotlivé ateliéry a pedagogové školy.

Marika Kupková

Foto: archiv autorů