Dělení čtverce

GK 10 06 — 21 07 2009

Veronika Rodenberg se narodila roku 1955 v německém Hainzell, jejím určujícím setkáním byly aktivity jednoho z internacionálně ceněných protagonistů racionálně orientované výtvarné tvorby Jürgena Bluma, organizujícho v městečku Hünfeld v posledních dvou desetiletích řadu typů aktivit aktuálního, především konceptuálního, textového či geometrického, umění. Ve svém Museum Modern Art Hünfeld prezentuje vždy po celý rok komplex výstav asi třiceti mezinárodních umělců ze sféry, kterou sleduje. Během asi dvaceti let vznikla kolem Bluma skupina osmi velice originálních umělců, rozvíjejících různé aktuální podoby konceptuálního uměleckého myšlení, úplně jinak, než tomu bylo u průkopníků konceptuálního umění. Veronika Rodenberg od počátku vycházela z možností racionálních operací, třeba zviditelňovala paradox našeho vnímání nějakého základního geometrického útvaru, rozloženého do dvou rovin nad sebou. Zároveň ale velice originálně řešila problém, jenž zaujal již řadu umělců, pracujících s jazykem geometrie – dělení čtverce a nového uspořádání vzniklých devíti elementů, dvou identických a sedmi různých. Již první komorní kresbičky, ať počítačové nebo „klasické“, perfektně působí esteticky – a zároveň jsou pregnantním podnětem pro reflexi  v mysli diváka, jenž může přesně následovat zvažování autorčino. Umělkyně samozřejmě tento cyklus mezitím dovedla do celé škály řešení – na současné výstavě v Drážďanech to jsou počítačové obrazy velkých formátů, v nichž jsou barevné plochy realizovány jako serielní řazení slov – tj. verbálních pojmenováních barev, dospěla i k jejich zkoumání na černé ploše. Právě první artikulace jejího problému jsou právě pro svou komornost a intimnost hledání, intelektuálního úsilí, svým způsobem nezaměnitelné. Proto jsou na aktuální výstavě v Galerii Kabinet vystaveny právě tyto iniciační práce.  Vystavené cykly nabízí možnost adekvátně sledovat celý myšlenkový proces této pozoruhodné umělkyně při vzniku jednoho poměrně obsáhlého díla.

Jiří Valoch

Foto: archiv autorky