Simple story

GM 04 08 — 26 08 2010 ,

Simple Story je výstupem rozsáhlejšího projektu Kateřiny Fojtíkové, která se dlouhodobě věnuje problematice dramaturgie osobního příběhu v rámci veřejných internetových a sociálních sítí. Při formulování koncepce výstavy pro Galerii mladých přizvala Camilla Laurelliho z francouzského centra OUI v Grenoblu (http://www.aoui.org/oui_index.htm), s kterým spolupracovala již v minulosti. OUI funguje jako prostor, v kterém společně pracují výtvarní umělci, ale také hudebníci, performeři a kurátoři; kromě provozu galerie (nedávno v ní vystavovala Alice Nikitinová, nominovaná letos na Cenu Jindřicha Chalupeckého) OUI pořádá např. také koncerty.

Camille Laurelli obecné zadání „jednoduchého příběhu“ a téma sociální sítě rozvedl dál a k účasti na projektu Simple Story oslovil další umělce spřízněné se zmíněným centrem OUI. V jádru výstavy Simple Story zůstává důraz na osobní příběh jednotlivce, spojený obvykle s všedními zážitky a postřehy, a jeho touhu sdílet vlastní zkušenost a emoce prostřednictvím běžně dostupných vyjadřovacích prostředků. V některých případech tak na sebe příběhy berou podobu fetišistických předmětů, jindy se přetváří v emotivně vtíravý nápěv nebo obsesivní textové dokumenty. Jednotlivé příběhy by se daly přirovnat až k deníkovým záznamům ztroskotanců na pustém ostrově, jak je popisuje francouzská kurátorka Inés Sapin, kterou Camille Laureli vyzval, aby napsala doprovodný text k výstavě (a ten se tak stal její další součástí).

Většina artefaktů, představených na výstavě Simple Story, nemá povahu autonomního uměleckého díla – spíše reprezentují jednotlivé autory a jejich příběhy. Simple Story mimo jiné stírá hranice mezi obvyklými rolemi uvnitř galerijního provozu. Kateřina Fojtíková vznik projektu iniciovala a představuje v rámci výstavy výsledky své práce, zároveň funguje jako jeden uzel velké sítě, kterou v Galerii mladých rozhodil Camille Laurelli. Také Inés Sapin se účastní jako jedna z vystavujících, byť prostřednictvím kurátorského textu, který je příběhem o příběhu výstavy. Jednotlivé příběhy sice mohou být jednoduché, ale v jejich množství se odráží mnohé z rozmanitosti a nevyzpytatelnosti života.

Vystavující:

Kateřina Fojtíková, Alexandre Ouairy, Tao Hong Jing, Inés Sapin, Fanette Muxart, Guillaume Brissaud, Elshopo, Raphaël Charpentié, David Lefèbvre, Serge Comte, Anaelle Pirat, Valentin Lechat, Grégory Cuquel, Vitna Lim, Laura Kuusk, Triin Tamm, Clôde Coulpier, Séverine Gorlier, Stéphane Deplan, Raoul McCain, Nicolas Audureau, Elana Yanitchkova, DHMR, Petit chat magazine, Alice Nikitinová, Benjamin Artola, Fabrice Croux, Johann Rivat, Stéphane Sauzedde, Camille Laurelli.

Jan Zálešák

Foto: misad@volny.cz