Utrechtská oranžáda Komiks z okruhu De Inktpot

Aktuality 06 10 — 31 12 2010

V galeriích Brněnského kulturní centra, jmenovitě v Prostoru R2 a v Bílém domě

probíhá v termínu 6. 10. – 31. 12. 2010 Výstava Utrechtská oranžáda – Komiks z okruhu De Inktpot. Tato přehlídka zmapovala tvorbu komiksových kreslířů, kteří publikují v časopise Die Inktpot, který od roku 2002 vychází holandském Utrechtu. Výstavní přehlídka je rozdělena do tří částí. V Knihovně Jiřího Mahena je oddíl zaměřený na nejširší veřejnost, v Sále Břetislava Bakaly jsou představeny komiksy zaměřené na mladší čtenáře/diváky a v galerii ProstorR2, jež spadají pod Brněnské kulturní centrum, se návštěvníci dozví víc o pozadí vzniku prezentovaných komiksů – vedle výsledných výtvorů budou k vidění i skici, podkladové fotografie apod. Součástí expozic je také nepřetržitá prezentace filmů z dílny sdružení Die Inktpot. Stěžejní část výstavy utrechtského komiksu v ProstoruR2 je prodloužena do soboty 15. 1. 2011.

Výstava byla zahájena 5. října za přítomnosti velvyslance Nizozemského království, představitelů Magistrátu města Brna, paní ředitelky Brněnského kulturního centra – Moniky Šimkové – a utrechtských autorů vystavených komiksů. Návštěvníkům jsou k dispozici katalogy i ukázková čísla časopisu De Inktpot doplněná českými překlady, které zajistili studenti katedry nederlandistiky Masarykovy univerzity v Brně.

Součástí výstavy je také doprovodný program. V Prostoru R2 proběhla v rámci vernisáže kresebná performance, kdy na tvorbu utrechtských komiksových autorů bezprostředně reagovali čeští (respektive brněnští) komiksoví kreslíři. V rámci Galerií BKC také začaly probíhat pravidelné animační programy pro veřejnost, které ji seznamují s náplní výstav včetně výtvarných dílen. U příležitosti vernisáže výstavy v Sále Břetislava Bakaly, která se konala dne 6. října 2010, proběhla akce s názvem Holandský večer. Jeho náplní byla přednáška věnovaná Holandsku s následnou ochutnávkou tamních specialit.

Výstavu Utrechtská oranžáda navštívilo v hlavní výstavní expozici v galerii ProstorR2 celkem 780 návštěvníků včetně účastníků vernisáže; v Sále Břetislava Bakaly jich bylo okolo 900 (tento údaj je pouze orientační, protože zde neprobíhá přesná evidence návštěvníků). Všechny tři expozice výstavy měly vstup volný.

Pro Brněnskou veřejnost představuje Utrechtská oranžáda – Komiks z okruhu De Inktpot jedinečnou možnost seznámení se se specifickým tvůrčí platformou, s jejíž tvorbou by jinak neměli možnost je běžně seznámit. Dalším přínosem této akce je navázání spolupráce mezi českými a holandskými komiksovými kreslíři, s vizí podobné výstavy českých autorů v Utrechtu.

Marika Kupková

Foto: misad@volny.cz