Věci s přívlastky a s uvozovkami

GDP 01 06 — 06 07 2011 ,

Společná výstava ostravského malíře Aleše Hudečka (1973) a pražského Adama Štecha (1980) se i přes viditelné rozdíly naturelu i zázemí obou umělců vyznačuje poctivým hledáním dnešních aspektů závěsného obrazu – nejen z pozic tradice, ale i v mentálních obzorech současnosti. Měla by se tak stát konkrétním příspěvkem ke zkoumání prostředků v jinak úzké kategorii malby, která opětovně i u nás (nejen z investorských pohnutek) jako by zažila novou renesanci. Modernistické zkratky, kterých oba autoři využívají, můžeme vnímat jak senzualisticky – jako otisk „pečetě dobré malby“, tak i významově – jako určitý slovník, který byl nám dán k využití. Štech i Hudeček se nevyhýbají žádné kategorii, tedy i tzv. studijnímu zátiší, které u obou hraje právě roli téměř iniciační.  Zpodobnění „věcí“ má dnes mnohem širší platnost. Předmětné transformace anebo citace či jiné vědomé odkazy k již společnému kulturnímu dědictví se dávno staly respektovaným stavivem. Předměty Hudečkova i Štechova zájmu jako by byly propojovány do mnoharovinných příběhů, jejichž „malířský sylabus“ je artikulován s řadou přívlastků významovými uvozovkami.

Kurátor: Pavel Netopil

Foto: misad@volny.cz