Knihovna

GM 27 07 — 01 09 2011
Malíř Tomáš Jetela (*1986) letos uzavřel studium na AVU v Praze (v malířském ateliéru Michala Rittsteina). V rámci projektu Galerie mládí je představena reprezentativní část jeho diplomantského obrazového souboru Knihovna. Figurativní problematiku Jetela nahlíží z perspektivy historie malířství a   aktualizuje výrazové prostředky rané moderny. U jeho obrazů je možné vzpomenout si například na tvorbu rakouského malíře Oskara Kokoschku a jeho souputníků. Přesně století po nich Jetela maluje jednotlivé a skupinové portréty čtenářů. Jeho malba je tak souzvukem dvou archaických (nikoli anachronických) forem: čtení knihy v tématu a expresivní figurální malby v provedení. Překvapivé je vysoké zastoupení dětí a mládeže mezi čtenáři. V době, kdy pozorujeme ubývající zájem o tištěnou knihu a četbu vůbec, podporuje tato volba nostalgické a možná až retro-utopické vyznění obrazů.

Jiří Ptáček

Foto: misad@volny.cz