Čtení místa

Aktuality 19 10 — 23 12 2011

Nerealizované projekty pro oblast Kraví hory v Brně

Výstava představuje výstupy z projektu mezifakultní spolupráce studentů a pedagogů Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně zaměřeného na řešení místní parkové lokality Kraví hora. Součástí expozice je jednak návrh využití sledovaného území vytvořený studenty během jejich společného workshopu, jednak exkurs o přístupu architektů, urbanistů, umělců k dané lokalitě od 20. let 20. století po současnost.

Jednotícím principem pro výběr vystavených projektů se stal jejich výlučně ideový charakter. Vedle sebe tedy stojí natolik odlišné záměry jako je velkolepý prvorepublikový plán Akademické čtvrti Masarykovy univerzity, návrh sochařského parku od proslulého newyorského Acconci Studia či studentský design nového městského mobiliáře. Výstava se tak zaměřuje jak na málo známé nerealizované projekty a vize pro území Kraví hory vzniklé na pozadí nejednoznačných i protichůdných společenských záměrů a politických událostí, tak na utopistické umělecké koncepty.

Realizace projektu je podpořena grantem FRVŠ pro rok 2011.

Statutární město Brno podporuje Turistické informační centrum města Brna.

Foto :misad@volny.cz