Tichá voda brehy myje

GM 17 05 — 04 07 2012

Obrazy fotografií Lucie Scerankové jsou střetem iluzivních a reálných výjevů. Ten se děje v rámci záznamu pracně budovaných scénografií imaginativních dějů nebo během přímé dokumentace okolí. V obou případech dochází k vytvoření motivu tušené nebo reálně přítomné stopy po autorčině fyzickém zásahu do fotografie nebo fotografovaného prostředí. Série ve své různorodosti odkazuje i k archetypům klasických žánrů fotografického řemesla, jako je krajina, portrét, zátiší. Obsah v rámci série je narušován i rozdílností zvolených technik, významná je i skladba objektů fotografií, které se liší často velikostí či adjustací. Předmětem výstavy se přesto nestává analýza  média, ale jakási nová obraznost “budovaná” tříštěním jednotlivých obrazů, přičemž vyniká až poetickou snivostí

Invitation Foto Copyright Walter Pall

http://walterpallbonsaiarticles.blogspot.com/2012/03/interview-with-magazine-in-hong-kong.html

Foto: www.fotomisad.cz