FREJM BAJ FREJM

GDP 19 09 — 24 10 2012 , , , , , , , , ,

Skupinová výstava Frejm baj frejm představí práce jedenácti autorů ze Slovenska, Maďarska, Rakouska a Mexika, kteří ve své tvorbě používají animaci. Zahrnují rozmanité transformace technických a narativních postupů animovaného filmu do výtvarných médií. V „intermediálním rozhraní“ kombinují klasické výtvarné techniky s novými médii: za použití malby, kresby, prostorových modelů apod. využívají strategie videoartu a multimediálniho umění.

Způsob instalace v prostoru galerie narušuje lineárnost audiovizuálního díla cyklickým opakováním (Tomáš Bujňák, Eszter Szabó), vícekanálovou projekcí, potlačením narace (Veronika Schubert). Animace tvoří jeden z více prvků prostorové instalace (Oto Hudec, Katarína Caková) nebo je nahrazena jiným médiem, které používá typické animační postupy, jako například sérii kreseb identického objektu v pravidelném časovém intervalu (Kveta Kazmuková). Součástí výstavy jsou také interaktivní díla, ve kterých divák uvádí do pohybu zdánlivě statické obrázky a stává se iniciátorem „kouzla jejich oživení“ (Carlos Carmona Medina).

Videa se tematicky věnují několika výrazným okruhům: národní problematiku z hlediska lexikální stránky řeší animace Veroniky Schubert, imigrační politiku poeticky zobrazuje ve své videoinstalaci Dlhá, dlhá cesta domov Oto Hudec. Videoanimace Der Turm Lucie Černekové & Petra Luhy upozorňuje na historické události související s bývalým socialistickým režimem východního Německa. Daniela Krajčová v díle 324 proniká motivem holocaustu do historie o něco dál. Ještě hlouběji pokračuje Ester Szabó v animaci Sassetta Speedcore, která parafrázuje malbu italského malíře Stefano di Giovanni Sassetta z 15. století Zatracení duše lakomce z Citerny (1437–1444), čímž vzniká klasická postmoderní reinterpretační atmosféra. Existenciální otázky se objevují v animaci Dělníci Tomáše Bujňáka, Fast Forward Kataríny Cakové, Between Mikuláše Podprockého a faxových kresbách Kvety Kazmukové s názvem Vstávaj!. U všech autorů se projevuje multikulturní zkušenost, a to jak v osobním životě, tak v umělecké tvorbě.

Zuzana Janečková

Kurátorská koncepce: Daniela Krajčová

Foto: www.fotomisad.cz