Ordinary language

GM 05 09 — 24 10 2012

Pohyb mezi Českou republikou a Portugalskem je pro Jiřího Kotrlu nástrojem tvůrčího objevování zapomenutých scenérií a přetváření vlastního okolí pomocí pohyblivých obrazů. V záběrech nechává vznikat nová filmová prostředí, která pouze dokumentuje nebo decentně  stylizuje během procesu natáčení. Kotrlova tvorba v “roli cizince” se v důsledku jeví jako nenásilná artikulace zapomenutého, ale civilizačně zvnitřnělého jazyka, který je složen ze stop postkoloniálních otisků, a doslovně fyzické práce na záběrech. Název výstavy Ordinary Language lze v překladu nahradit českým termínem “běžně mluvený jazyk” nebo také “hovorová řeč”. Univerzálnější anglické sdělení je autorovou záměrnou prací s odkazy nebo fragmenty citací, které v tomto případě používá z knihy The Practice of Everyday Life francouzského myslitele Michela de Certeau.

Martin Mazanec

Foto: www.fotomisad.cz