Myší steh

konText 01 05 — 26 06 2013

„Wordová“ či místy „tetrisová“ poetika vizuálních kompozic Jaroslava Vaška, který na nich pracuje již delší dobu v domově pro seniory, je propracovaným systémem znaků, symbolů a odkazů na výtvarné styly. Objevíme v nich nejen impresionismus, pointilismus, op art, geometrickou abstrakci a Net art, ale posléze si uvědomíme, že počítačový program Word zde našel svou folklórní identitu, která se objevuje jak v tematice (Jurkovičova rozhledna), tak v dekorativním užití fareb či tvarů, které připomínají podklady pro klasické výšivky. Pan Vašek s neskonalou trpělivostí vyšívá optickou myší jeden steh za druhým a divák zůstává jeho dílem doslova okouzlen.

kurátoři: Zuzana Janečková, Marika Kupková, Petr Kamenický

Foto: www.fotomisad.cz