Jestliže… pak… nebo…

GM 25 06 — 23 07 2014 ,

Zvuková kompozice pro Adélu Taübelovou

(60 min.)

Foto: info@fotomisad.cz