Vybrané práce

GDP 20 08 — 17 09 2014

Slovenská umělecká skupina Kassaboys (Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Peter Vrábel’) vznikla v Košicích v roce 2006. U Dobrého pastýře představí některé starší i aktuální projekty, které podstatnou měrou utváří současný obraz slovenského angažovaného umění a institucionální kritiky. Práce Kassaboys jednak popisují a komentují různé aspekty či aktéry světa umění a postavení umělce na pozadí celospolečenského rámce, jednak se kriticky vztahují k palčivým sociálním a politickým problémům aktuálním zejména v Košicích a na Slovensku, či šířeji v prostoru střední a východní Evropy. Projekty Kassaboys mohou tedy výrazně rezonovat i v českém prostředí: české, potažmo brněnské publikum bude na výstavě konfrontováno s tématy přesahujícími středoevropský kontext, ale i s otázkami, k nimž právě u nás nacházíme až nepříjemně těsné paralely.

Klára Stolková

Foto: info@fotomisad.cz

Výstava probíhá ve spolupráci s GRAU kllktv o.s. a za finanční podpory Statutárního města Brna.