Extensions

GDP 07 06 — 29 07 2017

Výstava s názvem Extensions je metaforickým portálem, který diváka zavede nejen na scénu, ale i do inscenovaného zákulisí. Displej v pomyslné „přední části“ ze své podstaty vytváří manipulativní prostředí; chování v „zákulisí“ je blíž k reálnému já. Právě zde může být pečlivě konstruováno sdělení něčeho mimo dojem, jímž scéna působí. V případě Extensions si divák může libovolně vybrat, která ze situací se pro něj stane prodloužením jednoho ze dvou předkládaných aktů, aniž by mu byly podsouvány primární znaky obou polarit.

Daniela a Linda Dostálkovy pracují s vědomím toho, že výstava Extensions ve svém celku, výlučně koncipovaná pro prostor Galerie TIC, testuje stabilitu procesů spojených s inscenováním dvou paralelních situací: „frontstage“ a „backstage“. Tím přivádí diváka ke společnému konsenzu či prodlouženému významu jedné z jím preferovaných situací.

Extensions je další z řady výstav Daniely a Lindy Dostálkových, kde tvorba samotného uměleckého díla vede především k vyjádření procesu jeho vzniku: aplikované metody aktualizují zavedené žánry, vzájemně se mísí či naopak popírají, a to s důrazem na institucionální kontext, v němž jsou díla prezentována. Nedílnou součástí autonomní hybridní praxe obou umělkyň je para-agentura nazvaná Institutional Homeopathy©. Pod touto značkou poskytují servis, který má tendenci rozšiřovat hranice svého působení: reaguje na situaci spojenou s provozem a strukturou galerijních institucí, organizací, či na osobnosti samotných umělců.