OPEN CALL 2019

Aktuality 01 05 —

Galerie TIC Brno vyhlašují výběrové řízení na výstavní projekty do Galerie mladých na rok 2019. Obvyklou podmínkou je věk umělců či kurátorů do 35 let.

V rámci výstavní sezóny 2019 plánujeme uspořádat celkem osm výstav.

Bližší informace o výstavní náplni Galerie mladých včetně půdorysu, fotografické dokumentace a archivu výstav jsou k dispozici na www.galerie-tic.cz.

Galerie poskytuje:

  • finanční krytí drobných nákladů spojených s instalací výstavy
  • svoz výstavy
  • základní PR (včetně programových tiskovin)

 

Obsah přihlášky:

 

Termín uzávěrky přihlášek do 22. 7. 2018.

 

Výsledky budou zveřejněny na webu galerií nejpozději do konce září 2017. Nevyžádané podklady nebudou zasílány zpět.

Přihlášky včetně příloh zasílejte písemně nebo elektronicky:

Galerie TIC Brno, Radnická 4, 658 78 Brno

janeckova@ticbrno.cz