UROBORUS

GKprogram 16 05 — 19 05 2018

16-05-2018 — 19-05-2018

Martin Koniar / Uroborus: zvuková instalace

Galerie Kabinet / veřejná obhajoba diplomové práce a výstava

Uroborus představuje symbol věčného cyklení, vzniku a zániku všeho živého. Zvuková instalace diplomanta FaVU Martina Koniara tuto tezi zpracovává v monumentálním dodekagramu, sestrojeném ze dvanácti strun. Každá ze dvanácti úseček obrazce začíná tam, kde jiná končí, současně každá z nich vytváří jeden ze dvanácti tónů chromatické stupnice.