OPEN STUDIOS

program 23 04 —

OPEN STUDIOS a Týden výtvarné kultury 10

23 – 28-04 2019

Kumulace umění v Brně. Propojení programu OPEN STUDIOS a Týdne výtvarné kultury přináší širší pojetí a vhled do umělecké sféry nejen z hlediska galerijních prezentací a doprovodných programů ale i stále aktuálnějších uměleckých rezidencí a  nedostatku nových prostor pro ateliéry.