PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

GM 30 10 — 30 11 2019 , vernisáž 29 10, 17:30

V portfoliu Kateřiny Baránkové se koncentrují práce, pro které je výchozím bodem autorský text. Ten je dle tradičních konceptuálních postupů různě rozložen, prozkoumán a přeskládán do výslední verze, která si i navzdory své přísné systematičnosti zachovává prostor pro neopodstatněnost. Výchozí text se pak metamorfuje do různých podob, v případě instalace Příprava na budoucí povolání je transformován do audio nahrávky, videa s fotografiemi nebo webstránky. Audio povídka vypráví příběh o kryptozoologovi, který se připravuje na dlouhou výpravu do Himalájí. Rozkládá postup své přípravy do dílčích částí a snaží se postupovat systematicky. Jeho počínání je ovšem značně neurotické a působí směšně. Postava je pohlcena představou budoucnosti a vzpomínkami na minulost a není schopna systematický řád dodržovat. Příběh je doplněn videem, který tady zastupuje funkci knižní ilustrace, znázorňuje proces přípravy. Koncepce plánované výstavy se zabývá tématem přípravy jako činnosti, která vytváří zdání smyslu, bod, kdy je vynakládáno velké úsilí v přítomnosti pro představu budoucnosti, která nemusí nastat. Nemožnost prožívání přítomnosti je spojeno s neschopností mozku zpracovávat emoce v přítomném okamžiku. Budoucnost nebo minulost tak představují bezpečné prostředí. Z přítomnosti se stává neuchopitelné bezčasí.

kurátorka: Ivana Hrončeková