Černá skříňka (VÝZVA)

Aktuality 27 03 —

Galerie TIC chce podpořit vznik umění ve zlomové době. Hledáme umělce, umělkyně nebo kolektivy, kteří zpracují a zdokumentují svou zkušenost s korona pandemií, karanténou a souvisejícím společenským kolapsem, ale i s novou vlnou aktivismu a solidarity. Mohou se například zaměřit na aktuální formy společenské praxe a komunikace, na vizuální trendy, kritiku médií, existenciální krizi, na nároky vůči budoucnosti aj. Jde nám o bezprostřední zachycení naší nové situace prostřednictvím uměleckého výzkumu. Materiální, technické nebo konceptuální pojetí je plně na rozhodnutí autorů.

Protože jsme kvůli aktuálním opatřením museli vypustit některé součásti výstavního plánu, rozhodli jsme se věnovat uvolněné prostředky na honoráře a náklady na realizaci projektů zapojených do výzvy.

Pro bližší informace nás kontaktujte na: kupkova@ticbrno.cz

Výzva platí do 15.4.2020