Když nastala rovnováha

GM 08 11 — 02 12 2017

č: člověk nikdy nevytvořil nic absolutního…

s: všechny horizonty historických epoch měly jednu věc společnou, byly tu, aby zakryly nevědomost a strach z prázdnoty

Dvoukanálová videoinstalace Jakuba Ročka prorokuje budoucnost, v níž stroj už není v roli otroka, člověk už nežije na Zemi a kámen už není objektem. V novém prostředí je i nové světlo, ve kterém oko nespatřuje doposud známou realitu, ale ukazuje se mu realita nová, zatím neznámá. Není zdeformovaná nebo překroucená, je tu, aby ve své totalitě nahradila realitu starou. Ustálené kategorie, ve kterých jsme zvyklí si vykládat svět, visí na tenkém vlásku.

Jakub Roček (1989, Brno) absolvoval magisterské studium na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Kresba a grafika pod vedením Svätopluka Mikyty (2015). Linie jeho tvorby prošla od grafiky a kresby přes instalaci až k videu a filmu. Klíčovým motivem jeho prací je uvažování o hranicích života ve virtuální animaci. Žije a pracuje v Praze.

 

Foto: www.fotomisad.cz

Cyklopedie

konText 11 02 — 17 03 2015

Umělce při jejich tvorbě i diváky pří vnímaní umění do velké míry ovlivňují aktuální vědecké poznatky. Současného člověka, který je vystavěn pluralitnímu vnímání světa, čím dál intenzivněji formuje kultura a pozorování virtuálního světa. Jakub Roček – student Ateliéru kresby na FaVU – se již delší dobu zabývá stavbou 3D objektů a prostředí ve virtuálním světě. Uvažuje a tvoří svá díla synkreticky: zkoumá a pracuje jako vědec. Jeho instalace Cyklopedie zdůrazňuje cykličnost informací/dat a všudypřítomnou matematizaci světa, která pohlcuje svět fyzický. Což vzbuzuje otázku, jestli si vystačíme na tomto světě pouze s rozumem? Newtonovsko-karteziánský model výkladu světa, který staví na pozorování přírody, nám nestačí. Pochopit svět z jednoho úhlu pohledu již není možné, a tudíž ani určitý pohled není možné označit za jediný správný. Metaforicky můžeme mluvit o holotropním obraze světa, v němž je důležitá každá část v celku a celek v každé své části.

kurátorka: Zuzana Janečková

Foto: www.fotomisad.cz