Ordinary language

GM 05 09 — 24 10 2012

Pohyb mezi Českou republikou a Portugalskem je pro Jiřího Kotrlu nástrojem tvůrčího objevování zapomenutých scenérií a přetváření vlastního okolí pomocí pohyblivých obrazů. V záběrech nechává vznikat nová filmová prostředí, která pouze dokumentuje nebo decentně  stylizuje během procesu natáčení. Kotrlova tvorba v “roli cizince” se v důsledku jeví jako nenásilná artikulace zapomenutého, ale civilizačně zvnitřnělého jazyka, který je složen ze stop postkoloniálních otisků, a doslovně fyzické práce na záběrech. Název výstavy Ordinary Language lze v překladu nahradit českým termínem “běžně mluvený jazyk” nebo také “hovorová řeč”. Univerzálnější anglické sdělení je autorovou záměrnou prací s odkazy nebo fragmenty citací, které v tomto případě používá z knihy The Practice of Everyday Life francouzského myslitele Michela de Certeau.

Martin Mazanec

Foto: www.fotomisad.cz

Křehké kino

GM 25 01 — 14 03 2012 , , , ,

Celoroční kurátorský projekt Martina Mazance Křehké kino spočívá v posunutí významu a fungování galerijního prostředí, které je jednou ze složek interpretace vizuálního umění. Pojetí galerie a kina jako architektonického i sociálního objektu je předmětem úvodní skupinové výstavy, kde jsou zastoupeni umělci a umělkyně (Vojtěch Fröhlich, Lucia Sceranková, Jiří Kotrla, Dominik Gajarský, Vilém Novák), kteří budou mít v Galerii mladých během roku samostatné výstavy. Ty se odehrají v nově nastaveném programovém rámci, který  odkazuje nejen k proměně prostoru, ale i k formám sdělení a vyprávění během samotné tvorby výstav. Architektonické řešení Matěj Al Ali a Tomáš Moravec, grafika projektu Anymade Std. Součástí první výstavy je i program projekcí v Café Tungsram (Kapucínské nám. 7/351 Brno).

Martin Mazanec

Foto: www.fotomisad.cz