Tichá voda brehy myje

GM 17 05 — 04 07 2012

Obrazy fotografií Lucie Scerankové jsou střetem iluzivních a reálných výjevů. Ten se děje v rámci záznamu pracně budovaných scénografií imaginativních dějů nebo během přímé dokumentace okolí. V obou případech dochází k vytvoření motivu tušené nebo reálně přítomné stopy po autorčině fyzickém zásahu do fotografie nebo fotografovaného prostředí. Série ve své různorodosti odkazuje i k archetypům klasických žánrů fotografického řemesla, jako je krajina, portrét, zátiší. Obsah v rámci série je narušován i rozdílností zvolených technik, významná je i skladba objektů fotografií, které se liší často velikostí či adjustací. Předmětem výstavy se přesto nestává analýza  média, ale jakási nová obraznost “budovaná” tříštěním jednotlivých obrazů, přičemž vyniká až poetickou snivostí

Invitation Foto Copyright Walter Pall

http://walterpallbonsaiarticles.blogspot.com/2012/03/interview-with-magazine-in-hong-kong.html

Foto: www.fotomisad.cz

Křehké kino

GM 25 01 — 14 03 2012 , , , ,

Celoroční kurátorský projekt Martina Mazance Křehké kino spočívá v posunutí významu a fungování galerijního prostředí, které je jednou ze složek interpretace vizuálního umění. Pojetí galerie a kina jako architektonického i sociálního objektu je předmětem úvodní skupinové výstavy, kde jsou zastoupeni umělci a umělkyně (Vojtěch Fröhlich, Lucia Sceranková, Jiří Kotrla, Dominik Gajarský, Vilém Novák), kteří budou mít v Galerii mladých během roku samostatné výstavy. Ty se odehrají v nově nastaveném programovém rámci, který  odkazuje nejen k proměně prostoru, ale i k formám sdělení a vyprávění během samotné tvorby výstav. Architektonické řešení Matěj Al Ali a Tomáš Moravec, grafika projektu Anymade Std. Součástí první výstavy je i program projekcí v Café Tungsram (Kapucínské nám. 7/351 Brno).

Martin Mazanec

Foto: www.fotomisad.cz