RUCE

GDP 24 09 — 29 10 2014 , , , , , , , ,

… a tehdy paže dostala pokyn a…

Kurátor Jiří Ptáček

Foto: info@fotomisad.cz