Předělávky

GM 14 09 — 13 10 2011

Matěj Smetana (1980) patří mezi nejzajímavější konceptuální umělce mladé generace. Ve svých pracích obvykle uplatňuje racionální principy coby faktory určující podobu artefaktu. Dobrým příkladem může být látkový objekt, který před čtyřmi lety napnul mezi dvě protilehlé stěny Galerie mladých a jehož tvar definovaly kontury paprsků světla z jednoho políčka filmu Psycho, jak byly vrženy promítačkou na stěnu. Pro Galerii mládí ovšem připravil projekt, který navazuje na jinou linii jeho tvorby – na užívání kolektivní herní interakce s nabídnutým „materiálem“, kdy právě pospolitost a procesualita jsou mechanismy vzniku uměleckých děl. V tomto případě budou výstavu opakovaně vytvářet a likvidovat skupiny dětských návštěvníků. Na osnově morbidního příběhu o siamských dvojčatech Smetana nechává děti uplatnit vizuální představivost i schopnost písemně popsat díla, která jedna skupina rozloží a nechá „zrestaurovat“ skupinu následující. Kvůli obsahové části výstavy autor pozval jako spoluautorky dvě mladé umělkyně Kláru Břicháčkovou a Marii Štindlovou.

Jiří Ptáček

misad@volny.cz

Ohrožený duch

Aktuality 26 01 — 30 04 2011 , , , , , , , , , , , , , , ,

Výstava Ohrožený duch je rovnocenně adresována dětskému i dospělému publiku. Její koncepce nezapadá do obvyklé typologie výstavních projektů pro děti, není totiž didaktická, ani vědecky popularizační, ani výrazně spektakulární, není ani výhradně hracím koutkem. Jedná se o klasickou výstavní instalaci, která byla ovšem sestavena v poetickém konceptu pohádky. Přestavuje totiž cestu za záchranou osamělého ducha. A právě princip ohrožení a záchrany patří ke klasickým motivům pohádek a legend. Stejně jako u pohádkových příběhů zde vystupují postavy protivníků a pomocníků, účinkují hádanky a nápovědy.

Příběh ohroženého ducha adresovaný dětem je tedy určujícím konceptem výstavy. V tomto ohledu se jedná o opak obvyklých dramaturgických schémat prezentace současného umění, kdy jsou animační programy pro děti stavěny „pouze“ jako doprovodný program.

Soubor prací současných umělců spojuje téma dětství, současně zde může dětský návštěvník vytvořit vlastní řešení záchrany ducha. Cesta k cíli vede krajinou interaktivních instalací, objektů, obrazů a filmů od šestnácti umělců, kdy každý z autorů představuje jedno zastavení. Přičiněním návštěvníků vzniknou v průběhu tohoto putování mapy určené k záchraně onoho ohroženého ducha, které jsou sbírány v závěrečné části expozice. Poslouží jako zpětná vazba pro vystavené umělce, ale především budou spolu s instalovanými exponáty rovnocennou součástí výstavy.

Vystavujícími umělci jsou Anna Balážová, Magdalena Bažantová, Tereza Damcová, Ondřej Homola, Bořivoj Hořínek, Barbora Motlová, Alžběta Skálová, Matěj Smetana, Adéla Sobotková, Jan Šrámek, Veronika Švandová, Benedikt Tolar, Vojtěch Vaněk, Tereza Vlčková, Veronika Vlková a Jan Žalio. U některých jsou dětství a vzpomínky tématem jejich prací, jiní přistupují ke své práci s hravostí a humorem připomínající perspektivu dětského vnímání světa nebo se adresně obracejí k dětskému publiku.

Galerijní prostor se změnil na pohádku a dobrodružnou bojovku. Dítě i dospělý divák bude mít možnost spojit jednotlivé práce autorů ve svůj vlastní „duchařský” příběh, pohádku o překonání nástrah a osvobození.

Autorkou koncepce výstavy jsou výtvarné umělkyně Veronika Vlková a Magdalena Bažantová, které se věnují kurátorství současného umění pro děti (workshopy, výtvarné a filmové dílny).

Marika Kupková

Foto: misad@volny.cz