Alotrium (Expanded Performance)

GDP 22 01 — 05 03 2014 , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Výchozím záměrem výstavy Alotrium není dokumentace, ale rozšíření performance art: osvětlení jejích východisek, manifestů a motivací. Cílem kurátorů bylo prostřednictvím výstavy zpřístupnit to, co bychom mohli nazvat teorií praxe. Existují festivaly, performance art se vyučuje na vysokých uměleckých školách, v posledních letech se rozmáhá zvýšený zájem o reflexi její historické dokumentace. Co ovšem chybí, je objasnění kontextu, pohyb v rozšířeném poli významů, hledání souvislostí směrem k antropologii, etnografii, performance studies. Výstavu lze dělit do dvou významových okruhů. První glosuje osobní přístupy vystavujících umělců. Reflektuje důvody a manifesty, ve kterých osvětlují svou práci a poodhaluje tak svět za závěsy, utajené a jinak nečitelné motivace. Druhý okruh se zabývá performance ve vztahu k uměleckému vzdělávání a jako základní charakteristikou komunikace. Výstava je již třetí prezentací dlouhodobého projektu Expanded Performance, který se zabývá performance art v rozšířeném kontextu uměleckých a mimo uměleckých významů.

Jana Písaříková

kurátoři: Jana Písaříková a Tomáš Hodboď
Černý Hlásič_Black Voice, 2014

Expanzí projektu mimo výstavní prostor je virtuální instalace Tomáše Javůrka a Barbory Trnkové. Jedná se o webovou stránku, která se zobrazí jen v konkrétní dobu závislou na postavení uživatele této stránky vůči Slunci, respektvě vůči absenci jeho záření.
Instruktáž:
Klikni na odkaz.

http://black.metazoa.org/voice/

Foto: info@fotomisad.cz

Finalisté ceny od Václava Stratila

GM 23 11 — 11 12 2011 , , , , ,

Kurátorský projekt: Galerie mládí

Galerie mladých se letos stala spolupořadatelem každoroční ceny pro umělce starší 35 let udělované mladými umělci, kurátory a teoretiky umění. Je projevem respektu vůči osobnostem výtvarného umění, které mladá generace považuje za své vzory a inspirace. Cena každý rok mění svůj název podle posledního laureáta. Ten také ocenění předává svému nástupci. Letos poprvé se cena přesouvá do Brna a poprvé představí finalisty ceny malou výstavou v Galerii mladých. Výběr laureáta je dvojkolový. V první fázi je osloveno na 500 mladých umělců, kurátorů a teoretiků umění, aby nominovali dvě osobnosti. Nejčastěji jmenovaní umělci se vždy na počátku listopadu stávají finalisty. V druhé fázi laureáta volí komise, která všechny finalisty osobně navštíví a blíže se seznámí s autory a jejich dílem. V případě výstavy v Galerii mladých byli všichni finalisté požádáni, aby vybrali artefakt či malý soubor prací, který vystihuje jejich aktuální umělecké rozpoložení. S ohledem na krátký čas mezi vyhlášením finalistů a udělením ceny nejde o soubory vznikající přímo pro výstavu finalistů, spíše o „autorský vzkaz“, který návštěvníkům přibližuje jejich zaměření. Cenu pro starší umělce založila před pěti lety iniciativa Umělec má cenu. Jejími laureáty se doposud stali Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl, Adriena Šimotová, Lukáš Jasanský s Martinem Polákem a Václav Stratil.

Slavnostní předávání Ceny od Václava Stratila [25 11 pá 18 30 hod] Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno

Při příležitosti předání Ceny od Václava Stratila se iniciativa Umělec má cenu a Galerie mladých spojily s Moravskou galerií v Brně. Během večera v přednáškovém sálu Uměleckoprůmyslového muzea budou představení všichni finalisté a díky spolupráci s Českým rozhlasem budou diváci spojeni i Centrem současného umění DOX v Praze, kde bude ve stejnou dobu vyhlašován držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého. Cenu vyhlásí odborná porota a předá Václav Stratil, který k ní připojí tradiční osobní dar pro nového laureáta. Součástí ceremoniálu bude rovněž vyhlášení paralelně prováděné ankety o nejlepší samostatnou a kolektivní výstavu uplynulé sezóny. Po ukončení programu předávání následuje večírek Ceny od Václava Stratila v Salonu Daguerre.

Foto: info@fotomisad.cz

Ribba (30×40 cm)

GK 23 09 — 28 10 2009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Skupinová výstava Ribba (30 x 40 cm) se v Galerii Kabinet ocitla poněkud nečekaně. Její rychlá příprava byla dána nutností poradit si s náhle uvolněným prostorem ve výstavním plánu. Základní jednotící prvek výstavy – dýhový rám o rozměru 30 x 40 cm – na první pohled nepůsobí jako dostatečně nosný koncept ani jako příliš velké lákadlo, z něhož by se dalo vycházet při oslovování autorů. Při vědomí genealogie vzniku této výstavy má ovšem volba rámu prodávaného v obchodním domě Ikea poměrně zjevné konotace.

Jmenovaný obchodní dům zakládá svou úspěšnou strategii na tom, že nabízí zboží dobře odpovídající rychlé době, v níž už nábytek tolik neslouží jako předmět trvalého soužití, ale spíše jako sezónní zboží, které rychle a elegantně vyplní potřebný prostoru a po obnošení může být bez velkého sentimentu vyměněno.

Nábytek Ikea stále více představuje jakýsi neutrální kód, který prostupuje byty napříč celou Evropou. Stejně tak rámy Ribba nepřitahují pozornost k tomu, co v galerii není (a mohlo být), ale vytvářejí neutrální pozadí pro jednotlivé umělce, kteří do nich prostřednictvím své práce vstupují. Výběr autorů pro výstavu byl vědomě spíše volný a pocitový. V pozadí konkrétních oslovení ovšem stálo vědomí, že se v  práci dané umělkyně nebo umělce projevuje zaujetí drobnějším formátem, na kterém se často odehrávají podstatné kroky individuálního směřování a tvůrčího vývoje.

Jediným skutečně limitujícím prvkem byl formát, proto se na této výstavě setkáváme s celou škálou formálních přístupů a řešení. Zatímco některým autorům nabídla tato výstava příležitost představit starší, dosud nevystavené práce, jiní pracovali přímo pro dané zadání a vědomě se vyrovnávali jak s těsným kontextem konkrétního rámu, tak s celkovým, trochu bazarovým charakterem výstavy. Věříme, že tento ne zcela obvyklý přístup ke koncipování skupinové přehlídky otevřel prostor pro srovnání a nové pohledy na práce autorů, z nichž někteří jsou již včleněni do těsných interpretačních schémat.

Jan Zálešák

Foto: misad@volny.cz