Mechanický dokument

GM 11 07 — 29 08 2012

Předobrazem Mechanického dokumentu jsou reálná prostředí nebo stylizované momenty ze života výrazné osobnosti československého meziválečného odbobí, taneční choreografky a představitelky moderního tance Milči Mayerové. Její působení je úzce spjato s představiteli české avantgardy.

Dominikem Gajarským fotografované výjevy, manipulace s geometrickými motivy nebo parafráze konkrétních děl z okolí tvůrců a přátel Milči Mayerové se stávají formou obrazového průvodce. V důsledku vzniklá série diapozitivů nemá charakter archivního dokumentu nebo portrétu, ale spíše studie estetického kánonu moderny. Osud a životní prostor konkretní osoby se stal východiskem k analýze geometrické abstrakce, kompozice, ale i nahodilé tvarové zástupnosti na základě podobnosti předmětů. I přes toto zobecnění zůstává dílčí obsahovou rovinou v Gajarského Mechanickém dokumentu dobové zákulisí, vztahy, stavby, manifesty a zároveň i současnost, reprezentovaná spoluprací či přátelstvím s příbuznými Mayerové.

Martin Mazanec

Foto: Dominik Gajarský

Foto: www.fotomisad.cz

Křehké kino

GM 25 01 — 14 03 2012 , , , ,

Celoroční kurátorský projekt Martina Mazance Křehké kino spočívá v posunutí významu a fungování galerijního prostředí, které je jednou ze složek interpretace vizuálního umění. Pojetí galerie a kina jako architektonického i sociálního objektu je předmětem úvodní skupinové výstavy, kde jsou zastoupeni umělci a umělkyně (Vojtěch Fröhlich, Lucia Sceranková, Jiří Kotrla, Dominik Gajarský, Vilém Novák), kteří budou mít v Galerii mladých během roku samostatné výstavy. Ty se odehrají v nově nastaveném programovém rámci, který  odkazuje nejen k proměně prostoru, ale i k formám sdělení a vyprávění během samotné tvorby výstav. Architektonické řešení Matěj Al Ali a Tomáš Moravec, grafika projektu Anymade Std. Součástí první výstavy je i program projekcí v Café Tungsram (Kapucínské nám. 7/351 Brno).

Martin Mazanec

Foto: www.fotomisad.cz