Když nastala rovnováha

GM 08 11 — 02 12 2017

č: člověk nikdy nevytvořil nic absolutního…

s: všechny horizonty historických epoch měly jednu věc společnou, byly tu, aby zakryly nevědomost a strach z prázdnoty

Dvoukanálová videoinstalace Jakuba Ročka prorokuje budoucnost, v níž stroj už není v roli otroka, člověk už nežije na Zemi a kámen už není objektem. V novém prostředí je i nové světlo, ve kterém oko nespatřuje doposud známou realitu, ale ukazuje se mu realita nová, zatím neznámá. Není zdeformovaná nebo překroucená, je tu, aby ve své totalitě nahradila realitu starou. Ustálené kategorie, ve kterých jsme zvyklí si vykládat svět, visí na tenkém vlásku.

Jakub Roček (1989, Brno) absolvoval magisterské studium na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Kresba a grafika pod vedením Svätopluka Mikyty (2015). Linie jeho tvorby prošla od grafiky a kresby přes instalaci až k videu a filmu. Klíčovým motivem jeho prací je uvažování o hranicích života ve virtuální animaci. Žije a pracuje v Praze.

 

Foto: www.fotomisad.cz

Tatrahundert

GDP 03 08 — 15 10 2016 , , , , , , , , , , , , , ,

Podnětem pro vznik projektu Tatrahundert je objev skicáku s 10 akvarely a 13 perokresebami s krajinnými motivy Vysokých Tater, datovaný válečným rokem 1916. V antikvariátu v Banské Štiavnici jej nedávno nalezl slovenský umělec Svätopluk Mikyta a rozhodl se využít jej jako „vizuální výzvu“ pro okruh 15 současných umělců z Česka, Maďarska,  Slovenska a Švýcarska. Vybraní autoři různorodé výrazové identity tak přicházejí přesně po sto letech na konkrétní místa Vysokých Tater, která odpovídají vyobrazením ve skicáku.  

Nejedná se o skupinové sympózium, ale o individuální reakce na konkrétní prostorovou a časovou situaci. Jejich společnou indícií je stoletá vizuální stopa, ktorou tu zanechal důstojník maďarského původu Guyla Hembach. Fyzická přítomnost současných umělců ve Vysokých Tatrách, volná rekonstrukce Hembachova vnímání i záznamu, a jejich přímá vizuální konfrontace s aktuální krajinnou skutečností je východiskem pro vznik nových uměleckých děl i pro reflexi kulturní historie v širším slova smyslu.

Zastoupení autoři: c.

Projekt, který iniciuje a organizuje unikátní slovenská kulturní patforma  Banská St a nica Contemporary, bude poprvé představen v Galerii TIC, kde se také uskuteční křest knihy Tatrahundert v grafické koncepci Ondreja Jóba s průvodním textem od Jána Kraloviče.

 

Foto: www.fotomisad.cz

Cyklopedie

konText 11 02 — 17 03 2015

Umělce při jejich tvorbě i diváky pří vnímaní umění do velké míry ovlivňují aktuální vědecké poznatky. Současného člověka, který je vystavěn pluralitnímu vnímání světa, čím dál intenzivněji formuje kultura a pozorování virtuálního světa. Jakub Roček – student Ateliéru kresby na FaVU – se již delší dobu zabývá stavbou 3D objektů a prostředí ve virtuálním světě. Uvažuje a tvoří svá díla synkreticky: zkoumá a pracuje jako vědec. Jeho instalace Cyklopedie zdůrazňuje cykličnost informací/dat a všudypřítomnou matematizaci světa, která pohlcuje svět fyzický. Což vzbuzuje otázku, jestli si vystačíme na tomto světě pouze s rozumem? Newtonovsko-karteziánský model výkladu světa, který staví na pozorování přírody, nám nestačí. Pochopit svět z jednoho úhlu pohledu již není možné, a tudíž ani určitý pohled není možné označit za jediný správný. Metaforicky můžeme mluvit o holotropním obraze světa, v němž je důležitá každá část v celku a celek v každé své části.

kurátorka: Zuzana Janečková

Foto: www.fotomisad.cz