CHCI TĚ VYDĚSIT SVÝM KLIDEM

GM 30 10 — 30 11 2019 , vernisáž 29 10, 17:30

V portfoliu Kateřiny Baránkové se koncentrují práce, pro které je výchozím bodem autorský text. Ten je dle tradičních konceptuálních postupů různě rozložen, prozkoumán a přeskládán do výslední verze, která si i navzdory své přísné systematičnosti zachovává prostor pro neopodstatněnost. Výchozí text se pak metamorfuje do různých podob. V případě instalace Chci tě vyděsit svým klidem Kateřina Baránková tematizuje nejednotnost těla a mysli, s tím spojené hledání klidu a vytváření zdání vyrovnanosti. Tato metafora vychází původně z autorského textu, ve výsledku ale pracuje s materialitou.

kurátorka: Ivana Hrončeková