Anketa

01 18 2016

Katalog Anketa je publikačním završením výstavního a doprovodného programu Galerií TIC za rok 2014. Tvoří jej dva obsahové celky: první zprostředkovává výstavní projekty kurátorů a umělců, které se uskutečnily v rámci tematicky koncipovaných výstav v prostoru Galerie u Dobrého pastýře; druhý přináší obecnější reflexi o sociálním postavení současných výtvarných umělců. První z celků tvoří texty kurátorek Zuzany Janečkové a Kláry Stolkové a sociologa Filipa Lachmann, které jsou soustředěné na vybrané sociokulturní tendence současného umění. Druhou ze zmíněných rovin tvoří pramenný výzkum realizovaný formou anketního dotazování osmnácti umělců, který je dále zpracován v sociologické úvaze Blahoslava Rozbořila, komentáři Jany Písaříkové a Mariky Kupkové. Dvacet anketní otázek vypracovaných Blahoslavem Rozbořilem sleduje existenční a společenské okolnosti současné umělecké praxe k Čechách. Odpovědi umělců vypovídají o postavení umělecké činnosti vůči mimouměleckým (výdělečným) aktivitám, o sociálním postavení umělce včetně aktivismu a spolkové činnosti; vnímaní „jedinečného“ či potlačeného autorství;reflexi významu a společenské hodnoty vlastní umělecké práce.

 

Editorky katalogu: Zuzana Janečková, Marika Kupková
Autoři: Zuzana Janečková, Marika Kupková, Filip Lachmann, Jana Písaříková, Blahoslav Rozbořil, Klára Stolková (Peloušková)

Grafické řešení: dip.gd

Titulní fotografie,  fotografie dělící: Vendula Knopová 

Fotografie a scany: Michaela Dvořáková,  repro – archiv autorů

Vydalo: TICmB, p. o. 2014

Cena: 120,- Kč

Objednávky adresujte kupkova@ticbrno.cz; dodání proběhne dobírkou.

Foto: knopova.v@gmail.com

V duchu

08 11 2013

Obrazová a textová dokumentace umělecké činnosti Terezy Sochorové obsahuje také příspěvky rozšiřující žánrový rámec autorského katalogu . Jedná se například o kreslený komiks od Petra Strouhala o Duras, esej od Jiřího Havlíčka o andělech a psaní, text Karla Císaře o Spisovatelce, Lenky Vítkové o básnících, fiktivní rozhovor Čtenářky a Spisovatelky od Jana Horáka, básně od Patrika Hlavsy, Patricka Sedlaczka aj.
Cena: 40,- Kč
Objednávky adresujte kupkova@ticbrno.cz; dodání proběhne dobírkou.

Foto: info@fotomisad.cz

DOMÁCÍ SLOVNÍK

07 19 2013

Slovník Markéty Magidové obsahuje lexikum charakteristické pro jednu konkrétní domácnost. Kritérium autorčina výběru výrazů z rodinného žargonu je určováno hlediskem typičnosti. Klasické slovníkové metodě neodpovídá ani fakt, že vysvětlení jednotlivých pojmů provádí sami jejich uživatelé. Do způsobu jejich vysvětlování autorka nezasahovala a transkripce záměrně nebyla redakčně upravována. Všechny „domácí“ výrazy jsou zde zaznamenány v té písemné podobě, která je v dané rodině ustálená.

Autorka grafického řešení: Markéta Magidová

Vydalo Nakladatelství PositiF s podporou Galerií TIC

Cena: 40,- Kč

Objednávky adresujte kupkova@ticbrno.cz; dodání proběhne dobírkou.

Foto: info@fotomisad.cz

Křehké kino

07 15 2013

Publikace dokumentuje celoroční výstavní projekt Křehké kino, který v Galerii mladých v roce 2012 uskutečnil Martin Mazanec. Současně obsahuje i dvě další části, jež formou tematických studií a rozhovorů rozšiřují možnosti intepretace celého pojetí „křehkosti“ kin v galerijním provozu: texty Martina Mazance a Volkera Pantenburga, rozhovory s Douglasem Gordonem a Martinem Arnoldem.

Editor katalogu a kurátor výstav: Martin Mazanec
Autoři: Vojtěch Fröhlich, Dominik Gajarský, Jiří Kotla, Vilém Novák, Lucia Sceranková
Grafické řešení: Anymade Std.
Fotografie: Michaela Dvořáková,  repro – archiv autorů
Cena: 220,- Kč

Objednávky adresujte kupkova@ticbrno.cz; dodání proběhne dobírkou.

Foto: info@fotomisad.cz